artikel

Svenskt kollektivavtal ska gälla!

Vi har i Sverige en lång tradition av fackliga rättigheter på arbetsmarknaden. Det handlar om rätten till rimliga löne- och arbetsvillkor, i många fall rättigheter som är tecknade genom kollektivavtal.
Flera aktuella fall har visat på hur mindre nogräknade arbetsgivare utnyttjar öppna gränser och ett svagt kontrollsystem till att dumpa löner och försämra arbetsvillkor för arbetare i Sverige. Denna dumpning drabbar även seriösa arbetsgivare som följer gällande kollektivavtal.

En viktig signal och ett sätt att skapa rättvisa och upprätthålla en god ordning på arbetsmarknaden är att ställa krav på att entreprenörer ska ha tecknat svenskt kollektivavtal
eller, om man inte gjort det, ställa krav på att motsvarande villkor gäller för entreprenörens
anställda. Därför tog vi i Vänsterpartiet initiativ till ett beslut om att det är kollektivavtalens regler som ska gälla vid kommunens upphandling. Det innebär, tvärtemot vad Inger Hilmansson (fp) skriver i en insändare 31/3, att just seriösa företag är de som har den största fördelen vid upphandlingar. Vi är övertygade om att detta också välkomnas av alla de seriösa företag som vi gör affärer med.

Hilmanssons ideologi bygger på att löner och arbetsvillkor måste försämras för att fler jobb ska skapas. Fackliga rättigheter och den solidariska och gemensamma fackliga kampen ska
slås tillbaka. De borgerliga partiernas förslag om minskat avdrag för fackföreningsavgifter och ökade avgifter till a-kassan är några sätt att försvåra löntagarnas och fackens
arbete. Vi undrar också om Hilmansson menar att vi ska sänka lönerna inom kommunens
verksamhet om det kommer företag som dumpar löner och arbetsvillkor genom att inte
följa svenskt kollektivavtal? Det är säkert många offentligt anställda som undrar!

Vi i Vänsterpartiet menar att fackliga rättigheter och svenska kollektivavtal är grundläggande principer i vårt samhälle. Kalmar kommun ska vara ett föredöme och vårt
(s-v-mp) beslut om krav på svenskt kollektivavtal, är en viktig signal till företagen och alla löntagare. Vårt välfärssystem ska utvecklas och inte avvecklas enligt modell Inger Hilmansson.

Bertil Dahl (v), kommunalråd
Birgitta Axelsson (v), politisk sekreterare

Dela den här sidan:

Kopiera länk