På gång

Vårens aktiviteter kommer att ske digitalt. Därför kommer vi behöva ha in anmälningar för att Du ska kunna få länk till mötet. Anmälan görs alltid via sms till Leila ben Larbi, Politisk sekreterare, 073-99 29 006. Mer information om varje möte kommer på mail, på vår Facebooksida och vår hemsida när det närmar sig.

Vårens kalendarium

 

Onsdag 26 maj kl 18:00 Digitalt Medlemsmöte – Tema: Bli engagerad i kommun- eller regionpolitiken. Allt du behöver veta. Kamrater på plats: Jens Körge polisk sekreterare kommungruppen, Richard Deichmann adm sek distriktet

Tisdag 22 juni kl 17:00 Sommarfest med Vänsterpartiet Kalmar. Om läget tillåter.

Aktuellt

Välkommen till Vänsterpartiet Kalmar!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?