artikel

Bertil, Liselotte, Leila och Lars skriver i Barometern.

Vi måste lösa problemen i grunden!

I Kalmar, liksom i många andra kommuner, pågår en diskussion om bristen på resurser i förskola, fritidshem, skola och omsorg. Undersköterskor och lärare ropar att gränsen är nådd för vilka besparingar som verksamheten klarar. Äldre och barn riskerar att få en sämre skola och omsorg. Protesterna är starka från i princip alla som berörs. Ropen säger att så här kan det inte vara. Frågan är då varför blev det så här? Svaren är flera.

Det handlar i grunden om vilket samhälle vi vill ha och hur mycket ska vi satsa på den gemensamma välfärden. En borgerlig regering har under åtta år sänkt skatter, mest för höginkomsttagare, med cirka 160 miljarder istället för att anslå pengar till välfärdsverksamheterna i kommuner och landsting. Det är ett val som alliansens politiker gjort. Det är också ett val som många väljare delvis gjort i två val.

Skattesänkningen motsvarar cirka 3 kr i kommunalskatt i Kalmar kommun. Hade en del av det gått till välfärden skulle vi inte behöva ha debatten om nedskärningar i Kalmar.

Den nya regeringen la med stöd av Vänsterpartiet i höstas en budget som skulle gett Kalmar cirka 50 miljoner 2015 och ytterligare pengar åren efter. Budgeten innehöll också flera andra åtgärder för att skapa mer rättvisa och minska klyftorna mellan människor. Alliansen och SD röstade ned förslagen. Vänsterpartiet har hela tiden krävt mer pengar till att bygga ut välfärden.

Vinsterna i välfärden tar också pengar från viktig verksamhet. Genom privatiseringen av skola och omsorg kommer vinstintressena in i verksamheterna. Vinsten blir viktigare än en bra verksamhet. Skattepengar går direkt till vinstutdelning i riskkapitalbolag och även till skatteflykt och skatteparadis. Vänsterpartiet är det enda parti som tydligt vill ta bort vinsterna i välfärden. Varje skattekrona ska gå till våra barn och äldre och välfärden.

Det är viktigt att vi ser sambanden. Mer skattesänkningar till privatpersoner innebär att det blir färre lärare och mindre resurser i klassrummet i Kalmar. Vinster till riskkapitalbolag innebär färre undersköterskor i omsorgen här. Många gånger verkar sambandet vara en nyhet för många. Man vill både ha sänkta skatter och pengar till välfärden. Uppvaknandet kan vara dramatiskt. Vi måste lösa problemen i grunden!

Problemet med välfärdsverksamheten i Kalmar är att det finns för lite resurser till de behov som finns. Samtidigt måste vi naturligtvis använda de pengar som finns så effektivt som möjligt. Vi välkomnar översynen av omsorgens organisation och ledning, men anser att besluten om mindre bemanning, att halvera antal träffpunkterna, ta bort fixartjänst och privatisera äldreboende är dåliga beslut som i slutänden bara innebär högre kostnader och sämre verksamhet. Nu arbetar alla kommunala verksamheter för att klara en fortsatt hög kvalitet.

Den nya regeringens kommande budget med starkt genomslag för Vänsterpartiets politik kan skapa nya förutsättningar för kommunen. Men kommer inte mer pengar kommer till välfärden så står vi inför ett vägval där vi måste föreslå förändringar. Detta betyder i klartext att om verksamheten i förskola, skola och omsorg hotas än mer, så ser vi ingen annan lösning än att under de närmaste åren föreslå en skattehöjning som riktas till förskola, fritidshem, skola och omsorg.

Bertil Dahl, Liselotte Ross, Leila ben Larbi och Lars Holmberg

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk