Blogg

Vänstern gör skillnad!

Vänsterpartiet har i majoritet styrt Kalmar under flera år. Detta märks tydligt på flera områden. Vi har en kommunal verksamhet med hög kvalitet. Vi bygger ut välfärden med nya förskolor och skolor, äldreboende och idrottsanläggningar. Vi bedriver ett framgångsrikt jämställdhetsarbete, bygger ut kollektivtrafik, utvecklar cykelstaden, gör miljösatsningar, listan kan göras lång. Kalmar är också en kommun där det händer saker året runt, en fantastisk sommarstad tack vare politiska beslut. Vänsterpartiet har gjort stor skillnad för en positiv utveckling i Kalmar kommun.

Nu är det dags att ta nästa steg vänster ut. Klyftorna är för stora mellan kvinnor och män, mellan de som har arbete och de som saknar, mellan de som har bra hälsa och de som mår sämre. Klassklyftorna ökar i vårt land. Ett starkt Vänsterparti kan driva på för solidaritet, rättvisa, riktiga jobb och mindre klyftor. En ny vänsterregering skapar också större förutsättningar för kommunen.

Kalmar kommun ska vara en kommun utan vinster i välfärden. Vi vill att varje skattekrona ska användas i verksamheten för individernas behov, inte som vinster för riskkapitalister.

Vänsterpartiet är för valfrihet och mångfald. Valfrihet för individen är exempelvis att kunna påverka innehållet i omsorgen, att omges av samma personer och att personalen har tillräckligt med tid. Det handlar inte om att välja ur glättiga försäljningsbroschyrer. Vi välkomnar olika intressenter som vill utveckla verksamheten utan vinstintressen. Vi vill ge personalen större inflytande. Det viktiga är att människors behov kommer före lönsamhetsmaximering. Solidaritet och omtanke ska gälla istället för girighet och vinstuttag. Kasta LOV, lagen om utförsäljning av omsorgen av de äldre, i papperskorgen. Vi vill ha en öppen kommun med insyn för invånarna med möjlighet att påverka. Privatisering innebär stängda möten utan insyn, sämre trygghet och villkor för de anställda. En välfärd utan vinstuttag borde vara ett enkelt beslut att ta för en ansvarsfull kommun.

Kalmar kommun ska vara en jämställd kommun. Vi vill öka takten i jämställdhetsarbetet genom försök med kortare arbetstid, anställa fler i skola och omsorg, ge mer resurser för rätten till heltid och barnomsorg på natt och helger. Detta är viktiga delar av en feministisk politik i Kalmar. Vi måste skapa bättre förutsättningar för fler jobb i Kalmarregionen. För det behövs fler bostäder, en större arbetsmarknadsregion och ett rikt kulturliv. Vi har under den senaste mandatperioden skapat förutsättningar för ett ökat byggande. Nu ser vi resultatet i byggandet av 400 nya bostäder, huvudsakligen hyresrätter, och ytterligare 400 bostäder kommer i nästa etapp.

Vänsterpartiets satsningar på en utbyggd kollektivtrafik ger större möjligheter för att jobba i Kalmarregionen. Timstrafik till Oskarshamn, pendeltåg till Växjö och utvecklad lokaltrafik är några exempel. Vårt långvariga arbete med ett regionalt kulturcentrum resulterar nu i en byggstart 2016. Kulturcentrum innehåller nya lokaler för Byteatern, kulturskolan, öppna förskolan Måsen och en kreativ välkomnande mötesplats. Vårt beslut om etablering av Linnéuniversitetet är ytterligare en byggsten i skapandet av ett attraktivare Kalmar. Vänsterpartiets arbete i landstinget för den nya läkarutbildningen innebär fler läkare till vården och forskningsresurser.

Vänsterpartiet har inte bara den bästa politiken, vi har också förmågan att åstadkomma resultat. Det är ansvaret för helheten som skapar den goda kommunen.

Bertil Dahl (V) kommunalråd,
Liselotte Ross (V), kultur- och fritidsnämnden
Elsa Berg (V) omsorgsnämnden,
Lars Holmberg (V) samhällsbyggnadsnämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk