Uncategorized

Hela folkets tillgång

Vissa saker är till för alla, det behöver skötas gemensamt, resurserna ska rättvist fördelas efter en helhetssyn och över hela landet, samhällsnyttan ska var styrande och driften ska ske utan privata vinstintressen och spekulation. Kort sagt människors bästa och behov ska komma i första hand. Det ska vara hela folkets verksamhet och hela folkets tillgång.

Så skulle det kunna vara med hela folkets SJ och järnvägarna. Men bl. a. avregleringen har medfört att det finns 25 tågbolag, att SJ har ett avkastningskrav på 10 %, att underhållet av järnvägen är lägst bland jämförbara länder, biljettpriset är ett lotteri, samordning av biljetter och turer saknas och ibland blir det kaos. Vi har märkt det i Kalmar.

Så skulle det kunna vara med hela folkets Post. Men postkontor läggs ner på löpande band. Medborgarna får allt längre till posten. Nu senast i Kalmar försvinner posten på Södercentrum.

Så skulle det kunna vara med Apoteket. Men nu har stora delar sålts ut, priserna tillåts stiga och privata vinstintressen kommit in.

Så skulle det kunna vara med hela folkets bolag. De statliga bolagen sköter samhällsviktiga funktioner och går med stora överskott som kan gå till välfärden. Men utförsäljningen har börjat. Nu senast säljs delar av Nordea ut mot alla experters avrådan. Nu står flera statliga bolag i tur för försäljning av rent ideologiska skäl.

Så skulle det kunna vara med hela folkets sjukvård med tillräckliga resurser över hela landet och där ingen får förtur p.g.a. en tjock plånbok eller avvisas på grund av för komplicerad sjukdom.

Så skulle det kunna vara med hela folkets inarbetade sjukförsäkring. Alla skulle garanteras ett humant stöd när man p.g.a. sjukdom inte kan arbete. Idag jagas sjuka och många blir utförsäkrade och ifrågasatta trots allvarlig sjukdom. I Kalmar blir många utanför grundläggande stöd och tvingas söka socialt bistånd hos kommunen. Under 2011 kommer enligt Försäkringskassan 1070 personer att utförsäkras i länet, varav 300 i Kalmar kommun.

Så skulle det kunna vara med vår förskola, skola och äldreomsorg. Idag kämpar väldigt många kommuner med otillräckliga resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen. Riskkapitalbolag tar över. Den gemensamma välfärden och en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser står inte högt på Reinfeldts och Borgs att-göra-lista, om de ens finns med. Med ytterligare stöd från staten skulle vi kunna anställa fler förskolelärare, fritidspedagoger, lärare och undersköterskor i Kalmar. 

Listan kan göras lång på saker som vi har ett gemensamt ansvar för. Det är verksamheter som måste ha hög kvalité och tillräckliga resurser för att samhället ska fungera. Det gäller för privata företag och anställda som för hela den offentliga sektorn. Det gäller alla åldrar.

Visst låter det sunt och bra! Visst låter det enkelt! Men den borgerliga regeringen och privata starka ekonomiska intressen driver utvecklingen åt ett helt annat håll. Skattesänkningar för redan starka grupper går före allt annat. Var och en ska vara ensam och stark istället för att tillsammans bygga ut vår välfärd. Vi är många som vet att det finns en annan bättre väg än dagens och som också varje dag kämpar för att förändra

Bertil Dahl, kommunalråd och Lars Holmberg, ordförande
Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk