Uncategorized

Dags för en bildningskampanj om kvinnors och mäns lika värde!

Sverige är inte jämställt. Kalmar är inte heller jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte betalt för hela arbetsinsatsen. På jobbet är lönen lägre och arbetsvillkoren ofta sämre. Efter jobbet fortsätter arbetet hemma med matlagning, städning och disk.

Den tiden är oavlönad men betalas av kvinnor själva genom sänkt avlönad arbetstid (kallas ofta ”frivillig deltid” av högervridna politiker, men frågan är hur frivillig den är). Resultatet är sämre ekonomi, mer stress och högre ohälsotal. Visst kan man hävda att det har hänt mycket på jämställdhetsområdet under de gångna 100 åren, men vi är långt ifrån målet. Det går helt enkelt inte snabbt nog, och under de senaste åren med borgerlig regering har arbetet tappat fart.

I hela samhället finns en ojämlik maktstruktur, en könsmaktsordning, som skapar orättvisor och diskriminering. Det vill vi göra något åt, här och nu. Det duger inte att säga att pengarna inte räcker till rimliga löner och önskad sysselsättningsgrad i kvinnodominerade yrken. Det duger inte heller att säga att pengarna inte räcker till arbetskläder eller nödvändig friskvård för anställda inom vård och omsorg. Det vore fullständigt otänkbart att hävda sådana argument om vi hade diskuterat mansdominerade sektorer på arbetsmarknaden. Det är inte tal om att brandmän ska köpa sina egna hjälmar eller inte få betalt för den tid då det inte brinner. När män har smutsiga och tunga jobb kan de få tillägg, dvs när dom lyfter lådor och torkar kondensfett. Ett liknande tillägg i vårdyrken när kvinnor lyfter och tvättar människor har det aldrig varit tal om. Det här måste vi åtgärda.

Nu är det ju inte bristen på resurser som är det stora problemet. Problemet framför andra är bristen på insikt. Vårt samhälle är i grunden orättvist och värderar män högre än kvinnor. Den synen har vi mött sedan vi föddes. Därför ser man inte kvinnors underordning utan tar den som naturlig. Det är dock hög tid att öppna ögonen NU.

Det är dags att vi omfördelar resurser så att vi kan bygga ett mer rättvist samhälle. Ska vi kvinnor få det vi har rätt till måste män avstå från det som de inte ska ha. Det är ju så enkelt men ändå så svårt. Delad föräldraförsäkring, höjt underhållsstöd och rejäla krafttag mot mäns våld mot kvinnor är självklara åtgärder i ett nationellt perspektiv. Rätt till heltid, löner som man kan leva på, betalda arbetskläder inom omsorgen och barnomsorg som passar barnens behov är lika självklara i ett kommunalt perspektiv. Men grunden för detta är en acceptans hos alla att kvinnor och män är lika mycket värda och ett erkännande av att den nu härskande maktordningen är djupt orättvis. Vi kvinnor i Vänsterpartiet går självklart i första ledet för en sådan bildningskampanj. Vi vill nämligen bygga rättvisa och den gäller naturligtvis även kvinnor.

Birgitta Axelsson Edström, Kerstin Gustafsson, Susanne Johansson och Mathilda Karlsson
Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk