Uncategorized

Sätt hjulen i rullning!

500 CYKLAR TILL VÅRA STUDENTER!

Kalmar har flera bra cykelvägar. I år har ytterligare 1 miljon anslagits till att förbättra cykelvägar, ta bort felande länkar, ta fram aktuell cykelkarta och börja med tydligare vägskyltar för cyklar.

Vänsterpartiet föreslår ännu en miljon för ytterligare utveckling. Kalmar har korta avstånd för många. Tillsammans med en utbyggd kollektivtrafik skapar det ett hållbarare Kalmar. Parkeringsplatserna kan i större utsträckning användas av dem som absolut behöver bilen. Vi vill alltså satsa på Cykelstaden.

Linnéuniversitetet – ”fattiga studenter”

Linnéuniversitetet är en mycket viktig del i Kalmars utveckling. Lokalerna ligger i centrum och oftast med gång- och cykelavstånd mellan undervisningslokalerna. Under studenttiden har många studenter det jobbigt ekonomiskt. Bidrag och lån ska räcka till mycket. Att få pengarna att räcka till en ny cykel är ofta så gott som omöjligt.

Kvarlämnade cyklar – gåvor – återbruk

Kommunen bedriver nu ett arbete med att märka cyklar som sedan länge står övergivna. Cyklarna som inte tas bort kommer att samlas in. Många Kalmarbor har säkert övergivna och inte använda cyklar hemma. Många skulle säkert gärna vilja skänka cyklarna om de bara hämtas. Kommunens och KSRR:s återbruk tar också hand om begagnade cyklar.

Kommunens arbetsmarknadsåtgärder

Kommunen har sedan länge ett utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen och cirka 400 personer finns varje månad i olika projekt/åtgärder. Här finns sedan tidigare kompetens på området ”Att reparera cyklar”. 

Många ungdomar söker efter jobb. Ungdomsarbetslösheten ligger på ett nationellt plan på 30%. I Kalmar har vi en liknande situation.

Många ungdomar söker efter jobb. Ungdomsarbetslösheten ligger på ett nationellt plan på 30%. I Kalmar har vi en liknande situation.

VÅRT FÖRSLAG:

Genom samverkan enligt ovan ska kommunen samla in, reparera och dela ut 500 cyklar till våra studenter på Linnéuniversitet. Vi ser gärna att studentkåren får en aktiv roll i fördelningen av cyklar.

Detta leder till att fler får jobb genom arbetsmarknadsåtgärder. Vi tar vara på gamla cyklar och röjer upp på stan. Vi utvecklar cykelstaden och ger studenter en möjlighet att lättare förflytta sig i Kalmar.

Det kostar kommunen ungefär 500 000 kr att på detta sätt förverkliga Cykelstaden. Det är inte bara en kostnad, det ger många vinster också: Det är ett smart sätt att utveckla Cykelstaden, vara klimatsmart, sätta ungdomar i välbehövligt arbete och samtidigt förbättra folkhälsan!

Dela den här sidan:

Kopiera länk