Uncategorized

Kalmar- En hållbar framtidskommun!

Vi måste som en av regionens största kommuner vara ett föredöme när det gäller att bygga ett hållbart samhälle och en hållbar kommun.

Vi måste som en av regionens största kommuner vara ett föredöme när det gäller att bygga ett hållbart samhälle och en hållbar kommun.

Våra förslag i Kalmar kommun bygger på miljötänkande, rättvisa och jämställdhet.

Fördel buss

Vi har byggt ut kollektivtrafiken, har låga avgifter, har funktionsanpassat hållplatser, har startat ny lokallinje till Öland och kör med nya moderna bussar som drivs med biogas. Vi har infört enhetstaxa steg 1 med 20 respektive 40 kort, vilket innebär samma låga avgift med korten var du än reser i kommunen. Enhetstaxa steg 2 är på gång att införas från januari 2011.Detta innebär att samma pris införs för att åka kollektivtrafik med buss oavsett var du bor. Förändringen ska i princip vara kostnadsneutral.

Men vi vill mer:

1. Fria resor för barn och ungdomar i grundskolan

Vi vill ha ett försök under ett år när vi inför fria resor för grundskolans elever. Kommunen betalar för uppgradering av nuvarande skolkort, cirka 2000 kort, och för de resor som övriga ungdomar med nya kort gör. Kostnaden för uppgradering av nuvarande skolkort och användning av resor med nya kort, cirka 140.000 resor, uppskattas till cirka 3,2 miljoner. Vi vill starta detta försök hösten 2011.

2. Lägre avgifter för pensionärer

Vi vill under mandatperioden starta ett försök med lägre avgifter för pensionärer.

3. Fria resor för gymnasieungdomar

Tidpunkten för detta får bestämmas efter utvärdering av övriga steg för bättre kollektivtrafik.

4. Övriga åtgärder

Det ska finnas större möjlighet att ta med cykel på vissa bussturer, exempelvis till Öland. Kontantbetalning ska efterhand upphöra på bussarna. Det är en säkerhetsfråga och en arbetsmiljöfråga. 

Vad vinner vi på detta?

Naturligtvis innebär det en förbättrad miljö om fler tar bussen. Vi satsar på hållbara transportmedel. Det blir lättare och billigare för ungdomar att resa kollektivt, att ta sig till kamrater, föreningsaktiveter och kulturarrangemang. Kostnaderna är svåra att exakt beräkna, och det är därför vi vill ha en försöksverksamhet. Vänsterpartiet har också i den centrala budgeten anvisat pengar (2,5 miljarder) till gratis buss för barn.

Fördel cykel

Vi satsar redan i år en miljon extra på cykelåtgärder i Kalmar. Vi vill satsa ytterligare 1 miljon per år under mandatperioden. Detta för att förstärka arbetet med att skapa Cykelstaden Kalmar. Vi vill:

 1. Skapa ett komplett sammanhängande cykelvägsnät där de felande länkarna byggts bort. Förbättra underlaget på cykelvägarna.

2. Skapa företräde för cyklar där konflikt finns med bilar, alltså Fördel cykel.

3. Komplettering och spridning av cykelkartor. Alla kommuninvånare ska få information om cykelstaden.

4. Fler cykelställ med ett visst antal under tak. Fler pumpställen för cyklar och trafikräkning på vissa cykelleder.

5. Mycket bättre skyltning vid cykelleder med anvisningar om riktning och avstånd. Cykelombud ska finnas på kommunen med ansvar att bevaka cyklisternas intressen.

Vad vinner vi på detta?

Vinsterna är bland annat bättre miljö samtidigt som fler cyklister minskar behovet av fler parkeringsplatser, ger bättre folkhälsa och skapar en attraktivare kommun.

Fördel Kalmar

Det finns också ett antal andra åtgärder som vi vill genomföra för mer klimaträttvisa i Kalmar. Vi nämner ett par exempel ur vårt kommunala handlingsprogram:

Arbeta för att tågtrafiken ska utvecklas och fungera bättre än idag. Restiden till Växjö ska kortas till 45 minuter. Möjligheten att ha lokala pendeltåg norrut till Rockneby och västerut till Trekanten ska utredas och förberedas. Upprustning måste ske av Stångådalsbanan för snabbare förbindelser norrut.

Kalmar 2010-08-13

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk