Uncategorized

Mer rättvisa i boendet

Det pågår en diskussion om bristen på bostäder, bl a i Kalmar. Det som saknas en är helhetssyn på bostadspolitiken, förmågan att se sammanhangen. I Kalmar har vi ett stort antal planer för bostadsbyggande och byggandet ökar. Vi har trots motstånd från de borgerliga partierna kraftigt ökat antal planer och nya bostäder. Samtidigt är kostnaderna för att bygga och köpa/hyra en bostad mycket höga. Människor måste ha råd att hyra en ny lägenhet eller köpa en bostadsrätt eller villa. Därför hänger byggandet av nya exempelvis hyreslägenheter till stor del ihop med vilka förutsättningar som politiker centralt ger. Dessa förutsättningar har försämrats under senare år. Minskat stöd till hyresrätter, borttagande av investeringsbidrag, mindre inflytande för allmännyttan är några exempel och det kan bli värre.

Det pågår en diskussion om bristen på bostäder, bl a i Kalmar. Det som saknas en är helhetssyn på bostadspolitiken, förmågan att se sammanhangen. I Kalmar har vi ett stort antal planer för bostadsbyggande och byggandet ökar. Vi har trots motstånd från de borgerliga partierna kraftigt ökat antal planer och nya bostäder. Samtidigt är kostnaderna för att bygga och köpa/hyra en bostad mycket höga. Människor måste ha råd att hyra en ny lägenhet eller köpa en bostadsrätt eller villa. Därför hänger byggandet av nya exempelvis hyreslägenheter till stor del ihop med vilka förutsättningar som politiker centralt ger. Dessa förutsättningar har försämrats under senare år. Minskat stöd till hyresrätter, borttagande av investeringsbidrag, mindre inflytande för allmännyttan är några exempel och det kan bli värre.

I juni röstade riksdagen igenom nya regler för hyressättning och för allmännyttiga bostadsbolag, exempelvis Kalmarhem. Beslutet innebär att Kalmarhem ska drivas i vinstsyfte för att ge avkastning, inte som nu enligt självkostnadsprincipen. Vinsten får hyresgästerna betala. Dessutom ska inte allmännyttans hyror vara riktlinje för hyrorna. Privata hyresvärdar får ta ut högre hyror. Enligt ”påtaglighetsprincipen”, vilket menas att privata värdar inte får ha påtagligt högre hyror än allmännyttan, innebär detta att de får ta ut cirka fem procent högre hyra. För en hyresgäst med en hyra på 5000 kr kan det innebära en hyreshöjning på 500 kr per månad. Resultatet av regeringens beslut kan bli kraftigt höjda för hyresgästerna i Kalmar. Vänsterpartiet röstade mot förslaget.

För oss i Vänsterpartiet är en bra bostad till en rimlig kostnad en social rättighet. Kalmarhem ska kunna drivas enligt självkostnadsprincipen. Kalmarhem har speciellt ansvar för att alla kan få en bostad, inte minst studenter och äldre.

Därför är borgarnas beslut om våra bostäder ett dåligt beslut. Vi vill se ett investeringsbidrag för fler hyresrätter, ROT-avdrag och sänkt fastighetsskatt även för flerfamiljshus och mer rättvisa i boendeform. Idag missgynnas den som bor i hyreslägenhet.  Kalmar kommun och kommunens hyresgäster väntar på en ny bostadspolitik på centralt håll. Nu måste mer rättvisa skapas i vårt boende.

Bertil Dahl (V), kommunalråd, Jacqueline Dovblom (V), ledamot Kalmarhems styrelse och Lars Holmberg (V), ordförande Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk