artikel

Ta ställning för en solidarisk folkkyrka öppen för alla!

Snart, den 20 september, är det kyrkoval. Jag hoppas på ett högt valdeltagande där människor som värderar kyrkans arbete tar aktiv ställning för en demokratiskt styrd kyrka.

Kyrkan i samhället är mycket viktig. Kyrkan, i vid bemärkelse, ska visa vad det kristna kärleks- rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken. I det mångkulturella samhälle vi idag har är en öppen folkkyrka med ett aktivt lekmannainflytande en förutsättning för att kyrkan ska kunna fylla sin funktion. Kyrkan är en angelägenhet för fler än dem som arbetar där. Den är ett sammanhang där vi alla har en plats och kan ha en uppgift.

Kyrkan ska vara ljuset i mörkret, staden på berget som inte kan döljas och saltet som inte mister sin sälta. Det betyder att kyrkan alltså inte kan undgå att ta debatt i olika samhällsfrågor. Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) menar att det är självklart att kyrkan tar aktiv ställning i samhällsdebatten, för allas lika värde, för jämlikhet och jämställdhet, mot orättfärdighet och för en ansvarsfull och hållbar utveckling där naturresurserna inte fortsätter att förödas. Vi måste visa respekt för skapelsen. Naturligtvis ska kyrkan också vara ett föredöme när det gäller att arbeta med etiska, sociala och miljömässiga hänsyn vid placering av kyrkans eget kapital och egna fonder. Lika självklart är kravet på nolltolerans för innehav av aktier i vapenindustrin. Hur ska vi annars kunna motivera andra att tänka etiskt?

Kyrkovalet är för viktigt för att glömmas bort. Du och jag och alla andra medlemmar tillsammans som vill arbeta för Guds rikes utbredning kan göra det inom ramen för Svenska Kyrkan. Att gå och rösta söndagen den 20 september är ett sätt att aktivt ta ställning för hur kyrkans arbete ska inriktas de kommande fem åren. Du som är medlem och är röstberättigad, använd Din röst för att påverka!

 Birgitta Axelsson Edström

Företrädare för Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK), Växjö stift

Dela den här sidan:

Kopiera länk