artikel

Bakom badtunnor och superpaket döljer sig orättvisorna

Statistiska centralbyrån (SCB) redovisade nyligen en undersökning om hushållens inkomster i Sverige. SCB skriver att inte sedan SCB började sina mätningar 1975 har inkomstskillnaderna varit större. Speciellt drabbade är de utan förvärvsarbete, exempelvis studerande, arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Flera grupper av pensionärer finns också i denna grupp. Men det är fler som fått det sämre. Vart sjätte barn som är yngre än 6 år finns idag i hushåll under det så kallade fattigdomsstrecket.

Är det detta som den borgerliga alliansen nu är så stolta över? Både lokalt och nationellt hör vi borgerliga företrädare som slår sig för bröstet och stoltserar med badtunnor och s k superpaket. Bakom dessa döljer sig orättvisorna och ett stort systemskifte i vårt land. Ökade klyftor och ökat utanförskap (borgarnas favorituttryck), hetsjakt på sjuka och arbetslösa, kraftiga skattelättnader för dem med stora inkomster, förmögenheter och fastigheter, utförsäljning av lönsamma statliga bolag och ett hårdare samhällsklimat är resultatet av borgarnas politik. De håller helt enkelt på att kasta stora delar av vår välfärd på sophögen.

Alternativet är naturligtvis att använda statens rekordstora överskott till satsningar i kommunerna och landstingen. I förskola, skola, vård och omsorg finns stora behov att fylla. Ett annat alternativ är att satsa på kollektivtrafiken, våra järnvägar och vägar, utbildningar, ta bort sjuklönekostnaden för de mindre företagen och öka stödet till bostadsbyggandet. Listan är lång.

Nedmonteringspolitiken har också påverkat oss i Kalmar kommun. De frysta statsbidragen till kommunerna innebär att vi tappar 15 miljoner nästa år och 30 miljoner året därpå. Några andra exempel på försämringar är indragna plusjobb, försämringar för arbetsmarknadsåtgärder, lägre stöd till vuxenutbildning, minskat utbildningsstöd till omsorgspersonal, hårdare sjukskrivningsregler och slopat stöd till ungdomars sommarjobb.

Som tur är finns en annan majoritet i Kalmar (v-s-mp). Under många åt har vi tillsammans förstärkt och byggt ut den kommunala verksamheten. Det har inneburit bättre verksamhet och god service för kommunens invånare. Högskolan har vuxit, många nya företag har startat och arbetslösheten har minskat kraftigt. Ett flertal undersökningar visar att verksamheten har hög kvalitet. Samtidigt finns ett stort behov av mer resurser till exempelvis förskola/skola och omsorg. Vi är beredda att ta vårt ansvar.

Av borgerligheten kallas detta "Vänsterns härjningar i Kalmar under mer än 10 år". Vi är övertygade om att Kalmar:s invånare inte ser fler förskolor eller utbyggd kollektivtrafik som försämringar. Man tjatar vidare om bristen på "utgiftstak" i Kalmar. Där har de fel igen. I Kalmar har vi tvärtom mycket tydliga skrivningar om ordning och balans i ekonomin. Vi vet ju att oordning i ekonomin alltid drabbar vanligt folk mest. Därför ser vi ständigt över den kommunala verksamheten, men det innebär ingen förändring av den politiska färdvägen. I varje fall inte så länge Vänsterpartiet finns med!

 

Bertil Dahl (v), kommunalråd

Birgitta Axelsson Edström (v), ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Lars Holmberg (v), ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk