artikel

Många vinnare!

Vänsterpartiet och Ung Vänster genomförde en liten opinionsundersökning på Kvarnholmen lördagen den 4 oktober. Vi undersökte Kalmarbornas intresse för kollektivtrafiken.

Vi påstår inte att det är en vetenskaplig undersökning utan snarare en mätning av folks spontana uppfattning. Hur som helst, ett drygt 80-tal förbipasserande ville ha gratis kollektivtrafik medan en enda var negativ. De allra flesta påpekade att gratis buss skulle innebära fördelar för Kvarnholmen och en minskad miljöbelastning.

Om vi kan erbjuda människor att åka buss gratis så kostar det naturligtvis en del. Det finns beräkningar som säger att om vi som ett första steg skulle erbjuda barn och ungdomar gratis kollektivtrafik skulle det kosta ungefär en miljon. Detta ska i andra änden jämföras med de kostnader vi slipper om vi inte behöver anlägga nya förfulande dyra parkeringsplatser och/eller ännu dyrare parkeringshus i Kalmars centrala och vackra delar. Dessutom gör vi miljön en stor tjänst eftersom det medför mindre privatbilism och möjligheter att använda mark på ett effektivare sätt. Ett redan idag attraktivt Kvarnholmen blir på det viset ett ännu mer attraktivt Kvarnholmen. De p-platser vi har i centrala Kalmar skall betjäna de som handlar där medan de som arbetar kan välja bussen istället för att färdas ensamma i egna bilar. Det är hög tid att vi gör sådana långsiktiga satsningar och därmed sätter miljön högt upp på agendan.

Vänsterpartiet och Ung Vänster vill satsa på gratis kollektivtrafik! Det tjänar både Kalmar och Kalmars invånare på!

 

Emmy Axelsson, ordf Ung Vänster Kalmar

Lars Holmberg, ordf Vänsterpartiet Kalmar

 

***

Vänsterpartiet och Ung Vänster

Södra Långgatan 13-15

392 32 Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk