artikel

Fler friskolor på gång

Fler och fler friskolor söker tillstånd att bedriva gymnasieutbildning i Kalmar med omnejd. Vad betyder detta för eleverna?

Kalmarsunds gymnasieförbund hade vid sitt senaste sammanträde inte mindre än fem friskoleansökningar att diskutera. Nu avgörs inte en friskolas vara eller inte vara av etableringskommunen utan av Skolverket, men man får väl vara glad om man åtminstone får avge ett yttrande. Det gjordes. Samtliga ansökningar bedömdes som hot mot den befintliga gymnasieutbildningen inom förbundet. Det finns stora risker för sänkt kvalitet och färre valalternativ för eleverna om vi utöver det stora elevtapp som orsakas av färre antal födda dessutom ska släppa in ytterligare aktörer som erbjuder samma utbildningar som de som redan finns och med liknande upplägg. Detta var vi, över blockgränserna, helt överens om. Det måste ses som en framgång att den borgerliga sidan äntligen kan inse att fler friskolor inte nödvändigtvis innebär ökad mångfald utan snarare motsatsen.

Men sedan blev det värre. Att konstatera att det är med våra skattemedel som en friskola finansierar sin verksamhet och att det är olämpligt att lägga offentliga medel på parallella utbildningar, det kunde inte den borgerliga sidan göra. Den meningen ströks. Visst är det konstigt att ideologi går före både ärlighet, insikt och klarspråk ibland?

 

Birgitta Axelsson Edström (v)

Ersättare i styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund

Dela den här sidan:

Kopiera länk