artikel

Stort stöd för Vänsterpartiets politik!

Regeringens skattesänkningar har ett obefintligt stöd hos folket. Det visar en opinionsundersökning från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

93 procent av de tillfrågade i SKLs undersökning väljer bättre kvalitet i äldreomsorgen före sänkt skatt. Siffrorna för skola och sjukvård är liknande. 91 procent vill inte ha sänkt skatt utan istället bättre kvalitet.

Det här visar hur dålig kontakt regeringen Reinfeldt har med det svenska folket. Den gör tvärtemot vad de allra flesta vill i och med att den sänker skatterna istället för att satsa på välfärden. Dessutom är det naturligtvis så att den, i god traditionell högeranda, sänker skatterna mest för dem som redan har det gott ställt. Vi är inte förvånade över utvecklingen. Vi varnade redan i valet 2006 för att det skulle bli så här.

I själva verket är alltså stödet för skattesänkningar minimalt. Medborgarna är inte bara kritiska till sänkt skatt, de flesta kan dessutom tänka sig att höja skatten. 85 procent av de tillfrågade är villiga att betala högre skatt för bättre kvalitet inom sjukvården. 83 procent är villiga att betala högre skatt för att förbättra äldreomsorgen. 79 procent kan betala högre skatt för att förbättra kvaliteten inom skolan. Undersökningen visar att de som är mest villiga att betala skatt är arbetare och unga, det vill säga de som idag har de låga inkomsterna.

Vänsterpartiet har föreslagit att vi ska använda statens överskott för att anställa fler i välfärden. Fler anställda i äldreomsorgen ger bättre omsorg, fler anställda i sjukvården kortar köerna och fler lärare i skolan och förskolan gör att vi kan minska storleken på klasserna och barngrupperna. Våra förslag ligger alltså precis i linje med det som fler än sju av tio tillfrågade i SKLs undersökning gav uttryck för. Det är ett mycket starkt stöd som vi i Vänsterpartiet är väldigt glada över.

I Kalmar kommun genomgår vi just nu en stor omställning. Budgeten är inte i balans. Alla kommunens nämnder ska därför spara in 2% under 2009. Det kommer att drabba en redan pressad kommunal verksamhet hårt. Inom äldreomsorgen skulle vi behöva anställa fler, inom förskola och skola behövs det också fler anställda och inom kultur- och fritidssektorn behöver vi satsa mer resurser för att inte slå undan benen på ideellt arbetande föreningsaktiva som gör ett mycket gott förebyggande arbete bland barn och unga. Detta är bara några exempel. Behoven är ännu större. I det läget har vi i Vänsterpartiet haft en välbehövlig skattehöjning som vårt första alternativ. Mer resurser till skola, vård, omsorg och kultur/fritid skulle säkerställa välfärden och ge oss ett bättre Kalmar att leva i. Inget annat parti ställde upp på det.

 Frågan är om det finns större mottaglighet för ett sådant förslag nu när vi vet att en stor majoritet av folket hellre vill betala skatt än sänka välfärdens kvalitet. Vågar de övriga partierna lyssna på folket i den här frågan? Eller accepterar de att över 70% av väljarna faktiskt är vänsterpartister?

 

 

Birgitta Axelsson Edström, pol sekr

Bertil Dahl, kommunalråd

Lars Holmberg, ordförande

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk