artikel

Årsmötet den 19 mars

Onsdagen den 19 mars hade Vänsterpartiet i Kalmar sitt årsmöte. Här kan du läsa ett kort referat!

 Vänsterpartiet Kalmar hade årsmöte onsdagen den 19 mars. Under mötesordföranden Gert Järkelids ledning gick årsmötesförhandlingarna snabbt, trevligt och effektivt.

Bertil Dahl, Lilian Akthagen, Leila ben Larbi, Gert Järkelid, Jacqueline Dovblom, Joel Valsten och Lars Holmberg valdes till ordinarie styrelseledamöter. Peter Persson valdes till ersättare i styrelsen. Till föreningens ordförande valdes Lars Holmberg (omval). I övrigt konstituerar styrelsen sig på egen hand.

Till representant i Folkrörelsearkivet valdes Gert Järkelid (omval). Till nya ledamöter i Kalmarhems styrelse efter Peter Persson och Kerstin Gustafsson som har avgått valdes Jacqueline Dovblom (ordinarie) och Lars Holmberg (ersättare). Till ny ordinarie ledamot i Södermöre kommundelsnämnd efter Jan Martinsson som har avsagt sig uppdraget valdes Eva Ottosson. Till ny ordinarie ledamot av Kalmar Vattens styrelse efter Jacqueline Dovblom som kommer att avsäga sig uppdraget valdes Giuseppe Padellaro.

Till valberedning valdes Peter Persson (sammankallande), Gert Järkelid och Birgitta Axelsson Edström (samtliga omval). Mötet avslutades med att den omvalde ordföranden Lars Holmberg tackade för fortsatt förtroende och önskade partiföreningen under styrelsens ledning ett aktivitetsfyllt och framgångsrikt 2008. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk