artikel

Välkomna till verkligheten, Centerpartiet!

I dagarna har Centerpartiet haft sin riksstämma i Kalmar. Visst är det trevligt att man besöker oss i vår vackra kommun, och vi hälsade dem förstås välkomna. Under stämman matades vi med massor av propaganda. För att nyansera bilden är det viktigt att en kritisk granskning görs av den politik som centern nu vill genomföra. Vi ser en tydlig och ganska skrämmande utveckling.

  

Inför centerstämman tog partiet fram ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program som bland annat innehåller förslag om inskränkningar i konflikträtten, undantag för två personer vid uppsägningar i alla företag oavsett storlek och upp till tvååriga provanställningar för unga. I samma andetag säger näringsminister Maud Olofsson (c) att hon vill försvara kollektivavtalen och att ungdomarna skall prioriteras på arbetsmarknaden. Det går inte ihop.

Kollektivavtalen ska garantera lika villkor för alla anställda och företag inom en bransch. Avtalen garanterar också pensionsförmåner och försäkringar. Med de undantag centern föreslår slås hela idén sönder. Om konflikträtten inskränks kommer facken inte längre att ha något effektivt påtryckningsmedel i sin strävan att teckna kollektivavtal. Facket blir tandlöst. Den anställde måste själv kunna alla regler och avtal. Med provanställningar för unga trappas centerns krig mot ungdomarna upp ytterligare. Redan idag är ett av de största problemen för unga som nyss kommit ut på arbetsmarknaden tillfälliga jobb med osäkra anställningsförhållanden. Det kan inte vara rimligt att en 24-åring med små barn ska hänvisas till tillfälliga anställningar utan någon form av anställningstrygghet, eller är det så att i centerns värld existerar inte människor som tar och/eller har ansvar innan de fyller 25?

Det är tydligt att Centerpartiet har bytt position. Från att ha varit ett parti för småfolket spelar man nu högerytter i matchen motvanliga löntagare. Genom exempelvis angreppen på kollektivavtalen och diskussionen om sänkta ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet, så har centern självutnämnt sig till löntagarnas fiende nummer ett. Det är också en orättvis behandling av alla seriösa företag som förstår hur viktigt det är med klara regler och trygghet.  

Mot denna röra ställer vi i Vänsterpartiet upp oss på vänsterkanten och ger ett mänskligare och långt bättre alternativ. Vi vet att sänkt a-kassa, sänkt sjukersättning och minskad anställningstrygghet inte leder till fler jobb. Felet ligger inte i att de som står utanför arbetsmarknaden är lata. Det verkliga felet är att det inte finns anställningar att få där de behövs. Vi behöver fler förskollärare, socialsekreterare, poliser, undersköterskor och lärare för att bara ta några exempel. Kort sagt: den offentliga sektorn skriker efter arbetskraft men resurserna saknas, till stor del beroende på att regeringen hellre vill sänka skatten för främst höginkomsttagare. Vi vill stärka yttrandefriheten på arbetsplatserna genom stärkta kollektivavtal och fackföreningar som tillvaratar medlemmarnas intressen. Med långsiktiga investeringar i välfärd, bostäder och miljöteknik vill vi verka för att vi i Sverige kan få ett rättvist och hållbart samhälle.

Det är så verkligheten ser ut, och det är så vi kan skapa ett bättre arbetsliv och sänka arbetslösheten. Välkomna till Kalmar och till verkligheten, Centerpartiet!

 

Birgitta Axelsson Edström (pol sekr)

Bertil Dahl (kommunalråd)

Lars Holmberg (ordförande Vänsterpartiet Kalmar)

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk