artikel

Budgeten styr åt vänster!

Kalmars budget för åren 2006-2008 har arbetats fram gemensamt mellan v, s och mp, men den bär en tydlig vänsterprägel. Den här gången känner vi att vi har lyckats med mycket!

Det ekonomiska läget är bättre än på mycket länge, och det finns utrymme för en hel del offensiva satsningar i den budget som majoriteten (v, s och mp) nu lägger fram. Även om budgetprocessen har varit gemensam, bär dess resultat en tydlig vänsterprägel. Här är några exempel.

Inom kommunen finns idag omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män. En del har vi rättat till, men mer finns att göra. Med totalt 6,8 miljoner extra 2006-2007 kan vi eliminera de kvarvarande orättvisorna. I samma anda ser vi till att minska förekomsten av sk delade turer. Ofrivilliga deltidstjänster skall vidare kunna utökas till högre tjänstgöringsgrad. Man ska kunna leva på sin lön oavsett kön!

Kollektivtrafiken har i flera år gått med stora underskott. Nu balanserar vi med att utöka anslaget med 2 miljoner. En välfungerande kollektivtrafik skonar miljön och är dessutom en förutsättning för att hela kommunen ska leva. Ett gammalt rättvisekrav från vänster är därför gratis bussresor för resenärerna. Nu kan vi genomföra det första steget i den riktningen, nämligen enhetstaxa vilket innebär att en enkelresa kostar lika mycket oavsett vart i kommunen man åker eller hur långt.

Äntligen kan vi nu anlägga ett nytt idrottsområde med fotbollsplaner i Lindsdal! Lindsdals IF har i drygt 13 år haft behov av att utöka sin verksamhet, men planytorna har varit för dåliga. Föreningen bedriver en mycket god verksamhet med såväl junior- som seniorlag på både herr- och damsidan. Nu kommer en ny idrottsplats att anläggas i Fjölebro. Bättre sent än aldrig! Inom ramen för satsningen på idrotten (totalt 150 miljoner) gömmer sig en oerhörd utvecklingspotential. Etableringen av ett idrottscentrum i Snurrom med ishall, friidrottsarena och andra förenings- och idrottslokaler kommer att betyda mycket inte bara för föreningslivet utan också för norra kommundelen. Föreningslivet är en av de allra viktigaste byggstenarna i vårt samhälle, och därför måste dess insatser uppmärksammas och stödjas.

Andra stora vinnare är förskolebarnen och omsorgsverksamheten. Kvaliteten i förskolan kan stärkas genom tillskott av statliga medel och den ökade efterfrågan gör att 16 nya förskoleavdelningar byggs. Över 72 miljoner i ökad driftsram tillfaller omsorgen under de kommande tre åren.

Årets budget styr alltså åt vänster. Den innebär en tydlig satsning på en stark gemensam offentlig sektor. Över 115 miljoner extra läggs ut under tre år. Invånarna i Kalmar kommer att märka hur mycket det betyder för kommunens framtida utveckling. Nu kör vi!

Birgitta Axelsson och Bertil Dahl
Vänsterpartiet, Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk