artikel

Folkomröstning för demokratin!

För EU har pengarna alltid varit överordnade människorna. Ekonomiska hänsyn är viktigare än sociala. Inflationen ska hållas nere till varje pris, även om det betyder att folk inte får jobb. Det är och har varit uppenbart. Vi känner igen tankegångarna. Det är gamla vanliga borgerliga tongångar som vi har hört många gånger. Nu har styrelsen för svenska LO också anslutit sig till högerpolitiken. LO-styrelsen har nämligen ställt sig positiv till EU-konstitutionen. Har ledamöterna läst samma konstitution som vi?
Konstitutionen vilar på nyliberal grund, och det är inte förvånande utan snarare konsekvent. Nyliberalismen har alltid varit en ledstjärna för EU. Nu går man dock ett steg längre och försöker via en gemensam grundlag ta ett stort kliv i riktning mot en federal statsbildning. Effekterna blir många. Gemensam ekonomisk politik och gemensam försvarspolitik med stora inskränkningar i de nationella parlamentens inflytande blir naturliga följder. Vi får en gemensam utrikesminister och en gemensam nationalsång för våra nya Europas Förenta stater. Enkelt uttryckt, och skrämmande nog, handlar det om att valsedeln i Sverige blir mindre värd medan nyliberala EU förstärker sin makt. Riksdagen försvagas och vi blir styrda från Bryssel. Är det en utveckling som leder till starkare demokrati?

Nej, vi tror inte det. Vi tror inte heller att en majoritet av svenska folket tror det, och vi har våra tvivel när det gäller hur kommunikationen mellan LO-styrelsen och LO:s många medlemmar fungerar. Vänsterpartiet arbetar för stärkt demokrati och vill därmed att makten, så som det står i vår egen grundlag, ska utgå från folket. När det gäller en så stor fråga som EU-konstitutionen bör vi anordna en folkomröstning liksom flera andra länder gör. Varför är vi i Sverige inte betrodda att ta ställning i frågan? Eller är det helt enkelt så att riksdagens majoritet, med s, m och fp i spetsen, inte vågar fråga folket eftersom de vet att de skulle få på moppe en gång till liksom de fick i EMU-valet?

Birgitta Axelsson (v)
Politisk sekreterare
Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk