artikel

Nytt konstmuseum – Tävlingen avgjord

Onsdagen den 23 februari presenterades det vinnande förslaget till nytt konstmuseum i Kalmar. 294 förslag hade lämnats in.Två unga arkitekter från Stockholm, Bolle Tham och Martin Videgård Hansson kammade hem förstapriset med sin skapelse Plattform, en svart fyravåningarsbyggnad som ansluter till restaurang Byttan norrut. Juryn var dock inte enig.
Jag hade förmånen att få vara med i tävlingsjuryn. Det var ett spännande och lärorikt uppdrag. Tyvärr blev inte resultatet det jag hade tänkt mig. Jag vill naturligtvis gratulera de två vinnande unga arkitekterna! Deras skapelse föll samtliga i juryn på läppen, med undantag av undertecknad. Jag hoppas att Kalmarborna, för det är ju dem vi i juryn skulle representera, till elva tolftedelar är mycket nöjda med valet. Jag talar för mig själv och kanske för den sista och icke-medgörliga negativa tolftedelen av Kalmars befolkning. Låt oss hoppas att det är så.

Min vision för ett nytt konstmuseum i Kalmar har hela tiden varit en vacker och inbjudande byggnad med hög tillgänglighet. Jag är inte rädd för att använda en stor del av parkytan, utan menar tvärtom att en byggnad som tar hänsyn till parkens unika miljö och på ett respektfullt sätt anknyter till den lågmälda och förfinade arkitektur som vi ser hos Byttan kan öka Stadsparkens värde. Jag vill se ett museum som man kan njuta av både inifrån och utifrån och som inte bara ger upplevelser under öppethållandet. Jag vill vara med och forma ett museum där barn och ungdomar kan känna sig välkomna, och jag vill också vara med och skapa ett museum där människor med funktionshinder kan slippa känna sig hänvisade till trånga hissar för att få njuta av konsten. Dessa krav uppfyller det bidrag som fick tredje pris, Non serviam skapat av Tomas Lewan och Alexander Malmeus.

Investeringsbudgeten för konstmuseet uppgår i dagsläget till 25,8 miljoner. Förslaget Plattform kommer att kosta ungefär tio miljoner mer, förutsatt att barnverksamheten fortsättningsvis som nu bedrivs i museets lokaler. Det måste vi utgå ifrån. Mitt favoritförslag, Non serviam, hade troligen kostat något mer, det måste erkännas, men det vi då hade fått för den extra kostnaden var ökade utställningsytor samt en generös terrass runt byggnaden som avsevärt hade ökat museets tillgänglighet och kvalitet. Naturligtvis hade vi fått undersöka möjligheten att hålla nere kostnaderna, men en ökad kostnad kan motiveras om den ger ett mervärde. Nu får vi istället en tillsluten svart kub som genom sin arkitektur stänger in konsten och stänger människorna ute. De större lokalytorna som genererar kostnader utöver budget består av två trapphus samt hiss, utrymmen som knappast höjer attraktionsvärdet hos huset. Dessutom riskerar vi att få mycket höga driftskostnader då erfarenheten säger att en svartlaserad träfasad kräver årligt underhåll. Jag har svårt att se att en ökad kostnad är motiverad.

Jag önskar alla kalmarbor lycka till med det nya museet. Jag hoppas att det blir bra. Min inställning är dock att den överenskomna budgeten på 25,8 miljoner ska hållas så långt det är möjligt då jag inte kan se hur nödvändiga trapphus med hiss på något sätt ger besökaren ett mervärde som kan motivera högre investerings- och driftskostnader ur skattebetalarnas fickor. Hur detta problem ska lösas inom ramen för den svarta kuben återstår alltså att se.

Birgitta Axelsson (v)
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden samt jurymedlem

Dela den här sidan:

Kopiera länk