artikel

Ställ inte invandring mot skola!

Vi har vuxit upp med vetskapen om vad rasismen kan ställa till med. Vi vet att krig med rasistiska inslag har skakat världen under 1900-talet, och nu på 2000-talet fortsätter vi i samma spår.
Hundratals miljoner människor har dödats på grund av människors oförmåga att lösa konflikter på annat sätt än genom våld. Många, många fler har lidit av krigens följdverkningar. Barn och unga har förlorat sina närmaste och tvingats klara sig på egen hand, utan hem och utan vuxenstöd i en värld som blir allt råare.

Och varje gång förfasas vi här hemma i vårt trygga lilla Sverige. Hur kan människor göra på det här sättet? Varför upprepar sig historien? Varför kan vi aldrig göra allvar av föresatsen ”Aldrig mer!”?

Medan vi funderar fortsätter utrensningarna. Människor tvingas på flykt för att de har fel religion, fel hudfärg, fel föräldrar, fel politiska övertygelse, fel pass eller för att de bor på fel plats. En del flyr för att de inte har möjlighet att skaffa sig mat för dagen eller tak över huvudet. Vart ska de fly? Vem ska ta emot dem? Vem har ansvaret?

Självklart är det vi människor som bär ansvaret. Och det är vi människor som skall åta oss att hjälpa till, efter bästa förmåga. Så enkelt är det. Eller så enkelt borde det vara. Och det är vi, som har resurser, som kan göra mest. Det handlar om att hjälpa till med demokratiutvecklingen i andra länder (hjälp till självhjälp) men också om att i praktisk handling och på ett värdigt sätt ta emot den syster eller bror som inte är välkommen någon annanstans.

Kalla oss gärna naiva utopister, blåögda altruister, extremhumanister och enkelspåriga vänsterpartister. Vi kan stå ut med det. Vad vi däremot har svårt att acceptera är att smygrasismen breder ut sig och exempelvis ställer äldreomsorgen och skolan MOT en human integrationspolitik under täckmantel att man ”talar för folket”. Det är när vi ser det som sambanden blir skrämmande klara. Det som händer på andra håll kan snart hända här. Någon pekar ut en grupp syndabockar, och där börjar jakten. ”Får vi bara stopp på invandringen så löser vi våra välfärdsproblem.” ”Ser vi till att skicka hem arbetslösa flyktingar som inte ens lärt sig svenska språket så får vi tillräckligt med resurser till skolan.” Historien borde ha lärt oss. Känner vi inte igen oss?

Borde vi inte vara redo att ta ställning för människan och för det mångkulturella samhället och säga nej till den enfaldiga smygrasismen?

Birgitta Axelsson och Bertil Dahl
Vänsterpartiet, Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk