Uncategorized

Jämställdhet borde vara en självklarhet

Idag firar vi Internationella kvinnodagen, en dag som har funnits i över hundra år. Vi har gjort stora framsteg under dessa år, men vi är som vänsterpartister och feminister inte nöjda. Det går för sakta. Vi nöjer oss inte med att kvinnor får arbeta, när de får mindre betalt än män för likartade jobb. Vi nöjer oss inte med att män fortfarande har mycket större makt än kvinnor i samhället. Vi nöjer oss inte med att kvinnor som en självklarhet får ta allt ansvar för hem och barn. Vi nöjer oss inte med att många kvinnor blir utsatta för våld i det egna hemmet av den person som de lever ihop med. Vi nöjer oss inte med att unga tjejer ska behöva vara rädda när de går hem från bussen när de har varit ute med kompisar en fredagskväll.

Idag firar vi Internationella kvinnodagen, en dag som har funnits i över hundra år. Vi har gjort stora framsteg under dessa år, men vi är som vänsterpartister och feminister inte nöjda. Det går för sakta. Vi nöjer oss inte med att kvinnor får arbeta, när de får mindre betalt än män för likartade jobb. Vi nöjer oss inte med att män fortfarande har mycket större makt än kvinnor i samhället. Vi nöjer oss inte med att kvinnor som en självklarhet får ta allt ansvar för hem och barn. Vi nöjer oss inte med att många kvinnor blir utsatta för våld i det egna hemmet av den person som de lever ihop med. Vi nöjer oss inte med att unga tjejer ska behöva vara rädda när de går hem från bussen när de har varit ute med kompisar en fredagskväll.

Vi har ett samhälle som till stora delar har accepterat mäns överordning och kvinnors underordning. Lyfter vi blicken en aning och försöker anlägga ett globalt perspektiv så framträder förhållandena ännu tydligare. Världen är en manlig arena, och starka krafter vill bevara den så.

För att kunna förändra det måste vi jobba för att fler dels ska inse orättvisorna, dels ska vilja förändra dem. Det är självklart att det är en kontroversiell och utmanande process. Den påverkar nämligen oss alla, våra livsförhållanden och våra relationer och den medför att flera av oss kommer att förlora något medan andra vinner. Så enkelt, och så svårt är det. Det handlar ju om att män måste avstå från en del av sin makt för att kvinnor ska få den del som de har rätt till. Först då har vi nått verklig jämställdhet.

Feminismen, liksom socialismen, syftar till att skapa jämlikhet, rättvisa och frigörelse och måste drivas av både män och kvinnor. På senare tid försöker många klä jämställdhetssträvanden i begrepp som effektivitet, lönsamhet och kvalitet. Då har man missat själva kärnfrågan, nämligen att det i själva verket handlar om etik och moral. Kvinnor och män är lika värda, och orättvisa villkor mellan könen är, hur de än ser ut, helt enkelt fel. Man kan inte motivera jämställdhet utifrån höjd kvalitet, man kan bara motivera den som ett moraliskt ställningstagande till följd av att man anser att kvinnor och män har samma värde och att inget annat är rimligt.

Vi har som sagt långt kvar, men vi kommer inte att ge upp. Vänsterpartiet kommer att fortsätta att peka på missförhållanden och orättvisor som beskär kvinnors självklara rätt till ett fritt liv och föreslå åtgärder som kan vända utvecklingen rätt. Några åtgärder är en individualiserad föräldraförsäkring, självklar asylrätt för kvinnor som flyr från kvinnoförtryck, fler anställda och höjda löner i de välfärdsyrken som idag många kvinnor har inom exempelvis vård och omsorg, jämställdhetskunskap som en naturlig del i arbetet i förskola och skola och utbildning i feministiskt självförsvar i skolan. 

Våra barn och barnbarn ska inte behöva fostras in i samma ojämställda samhälle som våra mormödrar och mödrar. Vi hoppas att vi blir fler och fler som inser att något måste göras med kraft NU innan ännu fler kvinnor förlorar den makt och frihet de har rätt till. Ta ställning, inte bara idag utan alltid, för ett jämställt samhälle. Jämställdhet borde helt enkelt vara en självklarhet!

Birgitta Axelsson Edström, Leila ben Larbi, Bertil Dahl, Lars Holmberg, Gert Järkelid, Peter Persson, Liselotte Ross, Samim Salah Ahmed
Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk