Höj studiemedlet för att minska fattigdomen bland unga!

Ungdomsstyrelsen har härom veckan presenterat en rapport om ungas situation. Bland annat lyfts det fram att fattigdomen bland unga har fördubblats. Det är alarmerande. En kommun som Kalmar, där vi vill satsa på högre utbildning med ett nytt och spännande Linnéuniversitet, måste självklart uppmärksamma detta.

Det är skrämmande uppgifter om att ungdomar lever under mycket knappa omständigheter. Självklart har regeringen ett stort ansvar för detta genom att man försämrat a-kassan och inte satsar tillräckligt på utbildning. Det är också en ren provokation att i det här läget, när fattigdomen breder ut sig bland unga, föreslå sänkta löner för ungdomar som Folkpartiledaren och utbildningsministern Jan Björklund har föreslagit.

Istället borde vi satsa på att bygga ett tryggt samhälle för alla människor. Vi i Vänsterpartiet har tillsammans med de andra röd-gröna lyft fram behovet av trygga fasta jobb för unga, höjt underhållsstöd, höjt bostadsbidrag till ensamstående, satsningar på en generationsväxling i äldreomsorgen och stora satsningar på utbildning. Vi menar också att det krävs ett höjt studiemedel för att komma till rätta med ungdomsfattigdomen.

De låga nivåerna på studiebidraget är ett förhållande som gäller för studenter i hela Sverige. Studenterna i Kalmar tvingas dessutom betala dyra hyror. Så gott som halva CSN-bidraget kan gå åt till att betala hyran för ett litet studentrum. Bidragen måste höjas och hyrorna sänkas för att studenterna ska få en dräglig tillvaro och kunna koncentrera sig på sina studier i stället för att tvingas jobba extra och äta nudlar sju dagar i veckan.

Det är dags att vi värderar studenterna och deras utvecklingspotential och rättar till de missförhållanden som kan hindra Linnéuniversitetet från att bli den regionala motor vi så väl behöver. Utan studerande ungdomar dör inte bara Linnéuniversitetet utan även Kalmar län.

Susanne Johansson, Kifah Qasem och Emmy Axelsson, Vänsterpartiet Kalmar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Gilla oss på Facebook!