• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

– Ta tillbaka personliga assistansen i kommunal regi. Det ska vara möjligt att välja kommunen, både som medborgare i behov av assistans och som anställd.

– Kalmars välfärd ska vara fri från vinstjakt. Vi
bygger välfärd efter människors behov, inte efter riskkapitalisternas vinstintresse.

– Starta ett försök med kortare arbetstid med
bibehållen lön i någon del av den kommunala
verksamheten.

– Aktivt arbeta för att få fler att cykla, gå och åka
kollektivt istället för att ta bilen.

– Ställa hårda miljökrav på kommunens leverantörer av varor och tjänster.

– Fler kommunala solcellsanläggningar.

– Förbättra kustvattenkvalitén med hjälp av
musselodlingar, näringsfällor och ett nytt
kommunalt vattenreningsverk.

– Utradera de sista osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

– Införa Huskurage i Kalmarhem som verktyg i kampen mot våld i nära relationer.

– Ha kvinnliga företrädare på minst 50% av våra kommunala förtroendeuppdrag.

– Nolltolerans mot diskrimineringar, trakasserier och kränkande särbehandling.

– Vi bygger Kulturcentrum på Tullslätten.

– Ny mötesplats i Berga centrum med plats för kafé, bibliotek och evenemang.

– Utöka antalet genussmarta fritidsgårdar.

– Bygga en kommunal utomhuspool i Smedby och minska avgiften till simskolan.

Anställa fler i förskola, fritidshem, skola,
omsorg och socialtjänst.

– Bättre ta till vara på den kompetens som finns hos Kalmars nya svenskar.

– Öppna ett härbärge. Ingen ska behöva sova ute i
Sverige 2018.

– HBTQ-certifiera kommunal verksamhet.

– Kalmarhem ska bygga i snitt 75 lägenheter per år.

– Vid nybyggnation ska hyror alltid förhandlas med Hyresgästföreningen enligt modellen Vänsterhyror för att alla ska ha råd att bo i en nybyggd lägenhet.

– Införa HLU – hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll för att ge hyresgästen mer makt över sitt eget hem.

– Fler och bättre cykelparkeringar och cykelgarage vid kommunens fastigheter.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk