Insändare

Samhället blir förloraren

Insändare i Barometern 13-11-13

”Vi vill inte att skattepengar riktade till barn, ungdomar och äldre ska gå till vinstutdelning, spekulation, räntesnurror och skatteparadis.”

Vem behöver vinster i välfärden? Sverige har blivit en experimentverkstad för privatiseringar av välfärden. Företag tar över och driver verksamheten enligt principen vinsten först. Ofta är det stora koncerner med riskkapitalbolag, inte sällan med kopplingar till skatteparadis, som investerar kortsiktigt för snabba vinster och med mål att sedan sälja vidare med stor vinst.
De små lokala företagen och företag utan vinstintressen är få, om de ens finns med. De stora förlorarna blir eleverna, föräldrarna, de anställda och samhället. När vinster ska tas ut blir det mindre pengar till verksamhet och personal. Under senaste tiden har vi gång på gång fått bevis på hur privatiserad verksamhet missköts. I övriga Europa, inklusive Norden är regeln i stället att vinstspekulation inte ska råda inom välfärden. Sverige är unikt på ett negativt sätt.
I Kalmar har vi ganska få vinstdrivande företag inom omsorg, förskola och skola. Detta är naturligtvis ett resultat av en medveten politik, där vänstern har varit drivande. Ingen ska spekulera med våra barn och äldre, varje skattekrona ska användas i en trygg likvärdig verksamhet för människors bästa. Med en bra skola med utbildade pedagoger, en omsorg med erfaren och kunnig personal, demokratisk kontroll och insyn och med mål att fördela resurserna rättvist har kommunens välfärdsverksamhet utvecklats. Välfärden är en rättighet och ingen vara i en affär.
LOV, lagen om valfrihetssystem, som nu diskuteras i Kalmar är att föra in vinstuttag i verksamheten, att släppa in de stora drakarna. Jobb ska flyttas till privata företag. Verksamhet av hög kvalitet ska flyttas av ideologiska skäl utan att ett enda nytt jobb skapas. Kommunens krav på kollektivavtal stryks, insynen upphör och vinster blir det viktiga. Vi kommer fortsätta vårt motstånd mot LOV och vinster i?välfärden i Kalmar. Fler borde göra det!
En stor del av invånarna vill enligt olika undersökningar inte ha några vinster i välfärden. Så vi har en stor del av kommunens invånare bakom oss. Kalmar har gått före i många frågor som gäller att ta ett socialt ansvar för kommuninvånarnas skattepengar.
Vänsterpartiet har ständigt drivit frågan om en juste kommun med justa affärer med justa företag. Därför finns i exempelvis våra upphandlingsregler krav på kollektivavtal, meddelarfrihet, jämställdhetsplaner, inga kopplingar till så kallade skatteparadis. Vi har också en väl fungerande kommunal välfärdsverksamhet under demokratisk kontroll och öppenhet, en verksamhet som hela tiden granskas och utvecklas.
Nu är det dags att ta nästa steg. Vi vill inte att skattepengar riktade till barn, ungdomar och äldre ska gå till vinstutdelning, spekulation, räntesnurror och skatteparadis. Därför ska Kalmar bli en kommun där varje skattekrona går till verksamheten, en kommun utan vinstspekulation. Därför krävs framåt att den skattefinansierade kommunala verksamheten drivs enligt denna princip.
Vi välkomnar icke-vinstdrivande företag, idéburna företag och organisationer, föräldraföreningar, intraprenader, kooperativ och liknande. Det viktiga är skattepengarna går till våra barn, ungdomar äldre och till den välfärdsverksamhet de är avsedda för. Låt oss skapa Kalmar som en föregångskommun, en kommun utan vinstuttag i välfärden.
Bild
Bertil Dahl, Kerstin Gustafsson, Lars Holmberg, Elsa Berg, Leila ben Larbi 
(Vänsterpartister) Kalmar

Hur kan vi skärpa Kalmar kommuns etiska och hållbara upphandling och inköp?

Kalmar kommun är en Fair Trade City. Kalmar kommun stödjer FN:s Global Compact initiativ. Vad betyder det i praktiken? Vad krävs för att göra mera? Vad står i vägen?

Kommunalrådet Bertil Dahl (V) är inbjuden till föreningen Världsbutiken torsdagen den 21 november för att ge alla som är intresserade av fairtrade, FN:s kamp mot fattigdom och alla som vill ha en hållbar och rättvisare värld ett tillfälle att samtala om vad en kommun som vår kan och bör göra.Fairtrade

Alla kommuner och landsting kan bli mycket aktivare och bättre genom att använda sin tyngd som upphandlare och inköpare på marknaden för att målen ska nås.

Torsdagen den 21 november kl 19.00.

Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Långgatan 34, Kalmar

Välkommen!

Läs mer:

http://www.kalmar.se/Demokrati/Vad-vill-vi-i-Kalmar/miljoarbete-i-kalmar/fns-global-compact/

http://www.regeringen.se/sb/d/10894

/Föreningen Världsbutiken i Kalmar 

Borg och skolan i Kalmar.

Finansminister Anders Borg motarbetar skolan och omsorgen i Kalmar. Och det inte bara hos oss, utan i princip alla landets kommuner och han gör det medvetet. När den moderata regeringen (och kompisarna runt honom) tänker genomföra ännu ett jobbskatteavdrag i storleksordningen 12-16 miljarder, så innebär det i samma stund att välfärdssektorn går miste om samma summa. Politik är ibland ganska enkel.

Det som skulle kunna bli fler anställda lärare i förskola, fritidshem och skola och det som skulle kunna bli fler anställda och högre löner i omsorgen, blir nu istället skattesänkningar mest för de med höga löner. När hela Sveriges offentliga sektor visar på behovet av mer resurser för att klara skolan och omvården av de äldre och funktionshindrade, väljer Anders att blunda och visa att han inte bryr sig.  16 miljarder fördelat på landets kommuner skulle kunna bli cirka 50-tal fler anställda i Kalmar kommun, mer pengar till löner och kommunal service. Alltså sådant som alla i Kalmar har nytta av, oavsett om man är småbarnsförälder, äldre, företagare, student eller något annat.

Vi har en positiv utveckling i Kalmar, vi tar ansvar för verksamheten och ser till att den har så hög kvalitet som möjligt. Men visst skulle det vara lättare om vi hade en regering som tog ansvar och satsade på välfärden, men den viljan tycks inte finnas och det är inte bra för oss i Kalmar. 

Samtidigt visar undersökningar att de flesta invånare vill lägga pengarna på en utbyggd välfärd. Saker och ting hänger ihop, läggs våra gemensamma pengar på skattesänkningar så finns det mindre till våra barn och äldre. Så enkelt är det!

/Bertil Dahl (V) Kommunalråd

Tema äldreomsorg i Blomstermåla

Lördagen den 28/9 hade distriktet besök av riksdagsledamot Eva Olofsson.

20130928_110652

Vid det välbesökta mötet diskuterades det friskt om de äldres, och yngre pensionärers, tillvaro och möjligheter i dagens samhälle. Även LOV, lagen om valfrihet var ett hett diskussionsämne. Dessa frågor visar stort engagemang hos många, även utanför Vänsterpartiets sympatisörer. Vid diskussionen om LOV kom den så kallade ”Kalmarmodellen” på tal, LOV inom hemtjänsten i Kalmar kommun och Södermöre kommundel. Det skulle innebära att utförare skulle binda sig till kollektivavtal och inga vinster skulle få föras ut ur landet till skatteparadis. Detta är dock inte tillåtet så nu är det fritt fram för vinstdrivande företag att anställa utan kollektivavtal och föra ut skattemedel i vinst ut ur landet.

 

Vänsterpartiet presenterar i sin skuggbudget en gedigen satsning på äldreomsorgen:

Besparingarna och nedskärningarna har försämrat kvaliteten inom äldreomsorgen. För att vända den utvecklingen avser vi att kraftigt öka resurserna. Vi vill öka bemanningen inom äldreomsorgen genom en öronmärkt satsning med fokus på demensvården. De kommuner som redan har en god bemanning ska dock kunna använda pengarna till andra delar av äldreomsorgen. När hela vår satsning är fullt utbyggd kommer det att räcka till exempelvis 10 000 fler undersköterskor inom äldreomsorgen och demensvården.

Vi vill också att personer som bor på äldreboenden ska få möjlighet till verklig valfrihet genom timmar då man får använda personalens hjälp till det man själv önskar.

Vidare vill vi införa ett tak på 100 kronor per timme för hemtjänst och vi vill rikta stimulanspengar till de kommuner som vill införa förenklade bedömningar när äldre personer behöver hjälp med olika serviceinsatser, med ett stort inflytande för de äldre över hur de vill använda tiden. Det behövs också bättre äldreomsorg för dem som har ett annat modersmål än svenska, och vi avsätter därför medel för att utveckla äldreomsorgen för nationella minoriteter och för dem som invandrat till Sverige.

Vi genomför också ett matlyft i äldreomsorgen för att möjliggöra god och näringsriktig mat. Sammantaget vill vi med ovan nämnda satsningar skapa en tryggare, mer jämlik och mer jämställd äldreomsorg både för de äldre och för deras anhöriga.

Ladda hem hela skuggbudgeten här: http://www.vansterpartiet.se/resursbank/vansterpartiets-skuggbudget-for-2013/

———————-

Nästa möte i Blomstermåla äger rum den 26/10. Då kommer temat vara kongressen som äger rum 10-12 januari i Stockholm.

Välkomna till Blåmstermåla!

/Elsa Berg, pol. sekreterare Kalmar

Stoppa flykten till skatteparadis

EU:s skattekommissionär driver nu på för att stoppa skatteflykt och skattefusk. Även Sverige bör tydligt visa att vi inte tolererar detta, inte minst genom att lyfta frågan inför EU-toppmötet i nästa vecka. Det skriver Gunilla Andersson, Attac, tillsammans med flera politiker.

Äntligen har frågan om skatteflykt och skatteparadis hamnat överst på EU:s dagordning. Insikten om att EU-länderna årligen förlorar 1000 miljarder euro på skattefusk, mer än vad samtliga EU-länder satsar på sjukvård, har lett till att skattekommissionär Algirdas Semeta nu driver på för skarpa beslut på nästa EU-toppmöte i Bryssel den 22 maj. Det var på tiden.

Det behövdes uppenbarligen en Offshoreleaks för att något skulle hända. Grävande journalister från 46 länder har granskat en läcka bestående av över 2,5 miljoner datafiler som avslöjar diktatorer, kriminella, skattesmitare och mer än 120 000 offshoreföretag som utnyttjar skatteparadisen för att kunna öka sin privata förmögenhet. Granskningen visar att banker, advokater och revisorer inte drar sig för att på beställning skräddarsy upplägg som helt uppenbart syftar till skattefusk.

Ändå kan det knappast ha kommit som en överraskning att skattefusket idag uppgår till astronomiska summor. Över hälften av alla internationella handelstransaktioner går via skatteparadis. I en rapport från förra året visar James Henry, tidigare chefsekonom på McKinsey och numera verksam inom Tax Justice Network, att minst 140 000 miljarder kronor göms i skatteparadisen. Troligtvis mer. Det har också länge varit känt att fattiga länder förlorar mer i skattefusk än vad de tar emot i bistånd.

För medborgare i länder som plågas av omfattande nedskärningar i välfärden på grund av underskott i statsfinanserna är det direkt provocerande att de rikaste personerna och de största företagen nolltaxerar. I Storbritannien har stora demonstrationer och protestaktioner riktats mot de multinationella företag som tjänar pengar i Storbritannien, men som knappt betalar någon skatt alls. Budskapet till Google, Starbucks och IKEA har varit: Pay your taxes!

I Sverige är vi, som bekant, på intet sätt förskonade från denna ljusskygga verksamhet. I takt med att riskkapitalbolagen växer inom välfärdssektorn ökar samtidigt skattefusket. En granskning av Skatteverket visar att 17 av 23 privata välfärdsföretag som tar emot skattepengar för att driva verksamhet i Sverige inte betalar någon bolagsskatt trots höga rörelsevinster. Finansminister Anders Borg har visserligen begränsat möjligheten att fuska genom räntesnurror, men när det gäller att smita undan skatt är uppfinningsrikedomen stor. Genom att på olika sätt manipulera med bokföringen går det fortfarande att nolltaxera.

En politikers ansvar är att på bästa sätt värna om skattebetalarnas pengar. Därför har Kalmar kommun sedan 2010 i sin upphandling ställt kravet ”Våra leverantörer får ej ha någon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis”. Ett upphandlingskrav som nu har underkänts av Konkurrensverket med hänvisning till Lagen om offentlig upphandling, eftersom det anses strida mot principen om icke-diskriminering.

Malmö kommun vill i sin upphandling kräva ekonomisk insyn i syfte att stävja skatteflykt. Ett förslag är att anbudsgivare ska redovisa en land-för-land-rapportering med uppgifter om bl a omsättning, vinst och hur mycket skatt som betalas i varje land som företaget verkar i. Det skulle synliggöra oegentligheter, men till och med ett sådant förslag ifrågasätts av jurister. Med andra ord har vi idag ett rättsläge som effektivt hindrar kommuner som har ambitionen att i sin upphandling sätta stopp för företag som utnyttjar skatteparadis för skatteflykt.

Vi har ett samhälle som bärs upp av de medborgare och företag som fortfarande anser att det är anständigt att betala skatt och att därmed bidra till vår gemensamma välfärd och infrastruktur, medan de mest förmögna tar sig friheten att avgå som skattebetalare. Ur led är tiden och nu är det upp till våra politiker att i handling visa vem man företräder. Det är starka ekonomiska intressen som ska utmanas, men det finns något som är ännu starkare: demokratiska beslut.

Det är med stora förväntningar vi ser fram emot EU-toppmötet i maj. Mycket tyder på att Semeta lyckas få stöd för ett avtal om automatiskt informationsutbyte gällande banker och skattemyndigheter. Det vore en efterlängtad framgång för de ideella organisationer och nätverk som drivit frågan i åratal.

Vi förväntar oss också initiativ av Anders Borg och Fredrik Reinfeldt. Här är våra förslag:

• Genomför nödvändiga ändringar i Lagen om offentlig upphandling, så att kommuner och landsting får möjlighet att ställa krav som syftar till att stävja skatteflykt via skatteparadis. Om det förutsätter ändring i EU-direktiv, passa på att driva frågan i samband med EU-toppmötet.

• Gör som Norges finansminister: Lova att kräva land-för-land-rapportering av multinationella företag senast januari 2014.

• Sopa rent framför egen dörr. Det börjar bli lite pinsamt att direktörer som skattefifflar med hjälp av skatteparadis får fina uppdrag i statens tjänst. Till exempel Attendos vd Henrik Borelius som fick uppdraget att bli regeringens rådgivare i välfärdsfrågor och Spotifys Martin Lorentzon som erbjudits plats i Telia Soneras styrelse.

• Visa i ord och handling att Sverige inte har ambitionen att bli ett skatteparadis. Genom att sänka bolagsskatten har regeringen sett till att Sverige nu deltar i den skattedumpning som blivit till ett race to the bottom. Vad som behövs är samarbete länder emellan, inte skattekonkurrens.

Om de summor som göms i skatteparadisen hade beskattats rättvist, hade vi haft enorma resurser som skulle kunna satsas på utbildning, sjukvård och investeringar i hållbar omställning. I stället för kris, kris, kris. Vad som krävs är alltså politiskt agerande. På alla nivåer. Det är bara att sätta igång.

GUNILLA ANDERSSON
Attac Sverige
CARINA NILSSON (S)
kommunalråd Malmö
BERTIL DAHL (V)
kommunalråd Kalmar
ANNIKA LILLEMETS (MP)
riksdagsledamot

 

Valfrihet inom kommunens ram!

BAEOm Kalmar kommun ska kunna höja kvaliteten inom äldreomsorgen krävs det att vi satsar på mångfald och varierade boendeformer. Det är något vi har varit överens om i majoriteten tidigare, men nu går utvecklingen tyvärr åt andra hållet. Det är svårt att hålla budget om vi har små boenden, och därför byggs större enheter. Det är i och för sig positivt och nödvändigt med fler platser, men det är inte rimligt på längre sikt att mindre boenden läggs ner. Det senaste exemplet rör vård- och omsorgsboendet Riddaren i Funkabo. Jag var ensam i omsorgsnämnden om att rösta emot nedläggningen, och jag noterar att beslutet som togs av nämnden väcker både frågor och oro hos boende och anhöriga, senast här i en insändare undertecknad Inga-Lill Lindström-Karlsson. Jag beklagar det. 

Valfrihet blir allt viktigare både för äldre och för oss andra som ännu inte har nått den ålder då vi behöver extra stöd för att klara vår vardag. Valfrihet är INTE detsamma som privatisering. Valfrihet i det här fallet betyder att man ska kunna välja mellan olika alternativ, och en kommun som säger sig vilja ge sina medborgare god kvalitet i kommunal välfärdsverksamhet måste kunna erbjuda en mångfald av boendeformer. Alla äldre tycker inte likadant, precis som vi andra är olika och har olika behov och krav.

Jag kommer att fortsätta att jobba för valfriheten inom kommunens äldreomsorg. Det kan betyda att budgeten på kort sikt ser alltför stram ut, men på längre sikt är det en nödvändighet om vi ska kunna bedriva äldreomsorg värd namnet som uppskattas av våra äldre. Visst har vi ett bekymmersamt läge med resursbrist i många av Sveriges kommuner, men att bromsa sig ur en uppförsbacke har aldrig varit och kommer aldrig att vara framgångsrikt. Här behövs visioner och vilja, inte kapitulation.

Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande, Omsorgsnämnden Kalmar

Vänsterpartiet vågar göra skillnad

Det är med framtidstro och med förvissning om ett allt starkare och tydligare Vänsterparti som jag skriver det här. Vänsterpartiet är ett parti som arbetar över hela landet för rättvisa och jämlikhet.

Där löser vi samhällsproblemen. Vi samarbetar med progressiva krafter i arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, miljörörelsen och fredsrörelsen. Det finns ett pågående samtal med alla som vill göra Sverige till ett varmare och mer solidariskt samhälle.
Vi finns i vardagen och i parlamentet, vi påverkar politiken i Sverige, när det gäller att bekämpa vinster i välfärden och barnfattigdom. I riksdagen befinner vi oss i opposition, men i många kommuner och landsting styr vi med framgång. Och oavsett i vilken av dessa roller vi befinner oss i så gör vi skillnad, inte minst här i Kalmar län. Några exempel:
I Kalmar, där vi är med och styr, har Vänsterpartiet fått in att kollektivavtal eller motsvarande villkor gäller vid upphandling. I Nybro har Vänsterpartiet sett till att barnfattigdomen är en fråga som ligger högt på den politiska dagordningen. I Mönsterås, där vi liksom i Nybro är i opposition, har Vänsterpartiet drivit igenom arbetsmiljöförbättringar inom äldreomsorgen. Överallt markerar vi tydligt mot privatiseringvågen och kämpar för att skattepengarna ska gå till välfärden i stället för till vinster i privata bolag.

Vi gör skillnad för att vi tror på förändring. Fattigdom, ökade klyftor, förtryck och ojämställdhet är ingen naturlag. Maktstrukturer är inte givna. Det är människors handlingar som driver historien framåt. Med den insikten blir det lättare att se lösningar där andra bara ser problem. Vi kan – och har – förändrat när andra valt att vara passiva.
Politik är att vilja och våga ha visioner. Vänsterpartiet har ofta varit den kraft som gått först och velat gå längst i samhällsförändringar som har skapat det moderna samhället. I frågor som arbetsrätt, att stoppa barnaga, rätten till abort och homosexuellas rättigheter var det Vänsterpartiet som drev på tidigast och hårdast. Vi är ett parti som har en unik roll i svensk politik. För vi vågar vara visionära.

Vänsterpartiet är det parti som står upp för jämställdhet och rättvisa. För vi är socialister och feminister och vi vågar arbeta för ett jämlikt och jämställt samhälle utan rasism där vi har en utbyggd välfärd, arbete åt alla och en miljömässigt hållbar utveckling. Både jag och mitt parti vill och vågar vara visionära. Som distriktsordförande kommer jag att både vilja och våga lyfta fram vänsteralternativet i Kalmar län. Tillsammans gör vi skillnad!

Lars Holmberg (V), distriktsordförande Kalmar län
Gilla oss på Facebook!