Insändare

Jens skriver i Östran 140224

Sänkt studiestöd ökar klyftorna

Att högeralliansen sänker studenternas studiestöd är en i raden av alla orimlighet som genomförts sen de kom till makten. I praktiken kommer just denna orimlighet att innebära främst två saker.

1. Att nu även studenter sållas till de grupper som ska vara med och bekosta högerns skattesänkningar. Men det stämmer väl just bra in i deras melodi om att samhällets sämre bemedlade ska göra det möjligt för de som redan har mycket att få ännu mer.

2. Sänkt studiestöd inte bara cementerar utan kommer öka klasskillnaderna. Särskilt i tider då en eftergymnasial utbildning har allt större betydelse för möjligheten att överhuvudtaget få något jobb. Det här är således ett hårt slag mot de ungdomar som kommer från arbetarhem, där dels kanske ingen traditionen av högre studier finns och framförallt där möjligheterna att stötta ekonomiskt är små. Den redan välutbildade vita ”medel”- och överklassen har ofta inga problem att skjuta till lite pengar för att möjliggöra studier om så behövs.

När är det slut på orimligheterna? I september när vi väljer en ny regering.

Jens Körge (V)

Vänsterkvinnor skriver i Östran 140215

 

Regeringen straffar sjuka kvinnor i dagens Sverige

 Kvinnor idag tar fortfarande huvudansvaret för både hem och barn samtidigt som de lönearbetar. Det leder till att kvinnor får sämre hälsa. Vi riskerar att slitas ut

 I äldreomsorgen slits kvinnor ut på grund av att det är för få som ska göra för mycket. Så är det även inom sjukvården. Nyligen kom Kommunal ut med en rapport som visar att 22 procent vill sluta jobba i äldreomsorgen inom de närmaste åren. Inom många kvinnodominerade yrken tvingas många jobba visstid, deltid och jaga timmar för att få ekonomin att gå ihop, vilket sliter på hälsan. Det får konsekvenser när arbetsmiljön inte är god och det drabbar väldigt många kvinnor.

Sju av tio sjukskrivna i dag är kvinnor och den politik som förs straffar dem tredubbelt.

 

 

  • Sjukvårdens resurser är för knappa så många sjuka får inte den vård de skulle behöva. Medicinska insatser och rehabilitering påverkas. Resurserna för det förebyggande arbetsmiljöarbetet har kraftigt skurits ned.

 

 

  • Tidsgränser är införda i sjukförsäkringen så att ca 75 000 personer, varav en majoritet kvinnor, idag står utan ersättning från sjukförsäkringen och tvingas att till Arbetsförmedlingen för att söka jobb trots att de inte är friska.

 

 

  • Sjuka tvingas betala högre skatt enbart för att de är sjuka. Vid en så låg inkomst som 12 000 kr/månad betalar en sjuk 885 kr mer i skatt/månad jämfört med en som är frisk och har jobb vid samma inkomst.

 

 

Ideologiska värderingar som att människor behöver ”incitament”, ”drivkrafter”, ekonomiska sådana, för att se till att bli frisk har styrt förändringarna av sjukförsäkringen och skattepolitiken. Människor har delats in i närande och tärande i skattesystemet

 Sju av tio i gruppen med högst inkomster är män. Högerregeringen har prioriterat en politik som framför allt har gynnat gruppen med högst inkomster. Det har finansierats genom att har sjukskrivna kvinnor fått sänkta ersättningsnivåer och bestämda tidsgränser i sjukförsäkringen.

 I den senaste budgeten valde högerregeringen att sänka skatten med ca 15 miljarder för de friska med jobb, mest till de högavlönade. Samtidigt fick sjukvården 74 miljoner. Det var alltså ungefär 200 ggr viktigare att sänka skatten än förstärka sjukvården.

 Vänsterpartiet gör andra prioriteringar. För oss kommer människovärdet först. Vi tror att människor vill vara friska, arbeta och göra sitt bästa. När olyckan är framme och vi blir sjuka vill vi att det ska finnas en välfungerande sjukvård med god tillgång till rehabilitering. Tidsgränser ska endast finnas till för att garantera individens rätt till rehabilitering. Ersättningen till sjuka behöver höjas och stupstocken tas bort. Vi lägger 3 miljarder till en bättre sjukvård, 1,3 miljarder till att höja ersättningen i sjukförsäkringen och vi vill att skattesystemet ska bygga på principen lika skatt vid lika inkomst.

 

 

Ulla Andersson (V), riksdagsledamot och ekonomiskt politisk talesperson

 

Wiwi-Anne Johansson (V), riksdagsledamot och talesperson i sjukförsäkringsfrågor

 

Kerstin Gustafsson (V) Kalmar

 

Susanne Johansson (V) Kalmar

 

Christine Holmberg (V) Kalmar

 

Elsa svarar på debattinlägg om rätten för barnmorskor att neka till att utföra abort i Östran 140214

 

Svar till Noomi Wohlin-Oscarsson från onsdagens tidning om att låta barnmorskor slippa abort.

Jag är den första att hålla med dig om att de stora problemen inom vården är de stora besparingarna, indragningarna av vårdpersonal och de stängda vårdplatserna. Jag håller även med om att vi behöver en ny regering med ny politik! Jag håller dock inte med om parallellen du drar till barnmorskors rätt att neka medverkan vid abort.

När en väljer att bli barnmorska så innehåller det yrket en rad uppgifter som en direkt åtar sig, däribland abort. De handlar inte om barnmorskors rätt att själva välja vilka uppgifter de vill åta sig eller inte, som lärare kan jag till exempel inte välja bort vissa uppdrag för att de inte passar mig, jag har åtagit mig läraryrket med allt vad det innebär. Det handlar om att den gravida kvinnan själv ska kunna välja vad som är det rätta för hennes kropp och liv. Genom nekande barnmorskor läggs en enorm tyngd på den gravida kvinnan för att försvara sitt eget handlande inför andra. Detta kan leda till att kvinnan väljer bort abort och barnet föds då in i ett liv där hen inte är önskad. Jag ser inte detta som något att föredra.

Du avslutar med att skriva att det behövs varma hjärtan som vill hjälpa istället för att stjälpa. Problematiken här är att du på detta sätt bestämmer på vilket sätt det är rätt att hjälpa. Vad som är hjälp borde bestämmas av den person som behöver den.

Elsa Berg (V)

Bertil skriver i Barometern 140213

Omtanke före girighet

”Vi ska vara en kommun som tar etiskt och socialt ansvar. Vi anser att skattepengar ska användas i verksamheten, inte gå till riskkapitalbolag med kopplingar till det vi dagligt tal kallar skatteparadis.”

 


I dagsläget är 50 procent av alla de matvaror Kalmar kommun upphandlar ekologiska och närproducerade. Nu skruvas målet upp redan 2020 ska 70 procent av maten vara just ekologisk och närproducerad.Foto: TT

Kalmar kommun tar nu beslut om vilka regler som ska gälla för kommunens affärer. Kommunen är en stor upphandlare av varor och tjänster från privata företag. Vi påverkar genom det vi handlar, mycket mer än vi tror. Vi gör stor skillnad. Därför är dessa regler en viktig politisk fråga.
Kalmar är idag en Fairtrade City, vi har anslutit oss till FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter och ställer omfattande krav i vår verksamhet. Vi ska vara en kommun som tar etiskt och socialt ansvar. Vi anser att skattepengar ska användas i verksamheten, inte gå till riskkapitalbolag med kopplingar till det vi i dagligt tal kallar skatteparadis. Det är vårt ansvar som folkvalda politiker. I Kalmar har vi kommit långt i det arbetet.
Vi ställer krav på svenska kollektiv­avtal, jämställdhetsarbete, meddelarfrihet för anställda och att företag vid till exempel större byggnation ska ta ansvar och även anställa personer som är arbetslösa. Vi ska öka det etiska, rättvisemärkta och ekologiska sortimentet. I dag är det ekologiska och närproducerade cirka 50 procent och ska 2020 vara 70 procent.
Krav finns på svenska djurskyddsregler på exempelvis kött och ägg. Vi ska ställa allt högre miljökrav på varor. Miljöer där barn och ungdomar vistas ska ha särskilt höga krav gälla. Vid upphandling av fordon är det bästa miljöval som gäller, biogas och el.
Varor tillverkas över hela jorden. Det är viktigt att varor produceras under acceptabla förhållanden vad gäller löner, arbetsmiljö och fackliga rättigheter. Inget barnarbete och ingen diskriminering ska förekomma. Företagen ska ha höga etiska och moraliska affärsregler. Företagen får inte ha någon koppling till det vi i dagligt tal kallar skatteparadis. Vi kräver vid behov att vinster redovisas land för land. Vi arbetar också genom SKL (Sveriges kommun och landsting) med kontroll av förhållanden på arbetsplaster i producentländer som till exempel Kina och Indien.
Miljarder försvinner i dag på olika sätt från kommuner och landsting till skatteparadis. Situationen är den samma inom hela EU. Därför finns det en stark rörelse inom regioner och kommuner i Europa för att stoppa skatteflykten av våra skattepengar till skatteparadis. Kalmar var tidigt med och krävde rättvisa och stopp för skatteflykt. Företag ska beskatta vinsten där den uppstår. Inga skattepengar ska gömmas i skatteparadis!
Vänsterpartiet är drivande i dessa frågor och vi är det enda parti som ­kräver också ett stopp för vinstutdelning inom välfärdens verksamheter i kommuner och landsting. Nästa steg är att kunna välja icke vinstutdelande företag. Vi välkomnar ideella organisationer, kooperativ och andra non-profit företag.
Vi vill att varje skattekrona ska användas i förskolan, skolan och omsorgen med ansvar och utan vinstutdelning. Vi ska vare en juste kommun med justa affärer med justa företag. Omtanke och solidaritet ska gå före girighet och vinstutdelning.
Bertil Dahl (V), kommunalråd

Vänsterpartiet tar striden om tiden, Barometern 140207

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön har varit en viktig fråga för Vänsterpartiet under lång tid. Arbetarrörelsen har drivit frågan om arbetstidsförkortning sedan 1800-talet. Trots att Moderaterna varje gång sagt att det är omöjligt så har arbetstiden kortats många gånger i olika steg sedan dess.
Arbetstidsförkortningen ger ökad makt och fritid till människor samtidigt som det är en stor feministisk reform. Människor behöver tid att leva. Människor behöver rätt till ett arbete. Många stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära. Samtidigt står rekordmånga människor utan arbete eller arbetar ofrivilligt deltid.
De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar framförallt bland kvinnor. Mellan dagislämning, instämpling och slitsamma arbetspass räcker tiden sällan till. Vi behöver ett mänskligt och rättvist samhälle där människor har möjligheter att leva rika liv. Vi behöver orka jobba till pensionsålder och vi behöver ökade förutsättningar för par att leva jämställt.
Kostnaden för att 30 timmars arbetsvecka är cirka 11 miljarder/år under tio år. Jämför detta med moderaternas senaste jobbskatteavdrag med höjd brytpunkt. Det kostar minst 15 miljarder per år! För de pengarna hade vi kunnat ha 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön OCH haft resurser över för att anställa fler inom skolan, sjukhusen och äldreomsorgen.
Arbetstidsförkortning är en rättvisereform som alla vinner på, men som också har ett tydligt makt- och klassperspektiv. Att Moderaterna återigen är motståndare är därför inte så konstigt.
Kaj Raving (V), riksdagskandidat
Ana Rubin (V), sammankallande Vänsterpartiets arbetstidsförkortningsgrupp

Jens, Bertil och Liselottes insändare i Östran 140201

Maktlistan – en spegling av maktens fördelningen.

I onsdags presenterade Östran topp 5 på sin årliga Maktlista där länets 50 mäktigaste personer rangordnas. Det är direktörer, politiker, klubbchefer och redaktörer. Personer med makt och inflytande över både människor och pengar. Av 50 listade återfinns 38 män och 12 kvinnor. Högst placerade kvinna är Lena Hallengren (S) på 6e plats. Först på plats 13 hittar vi listans 2a kvinna Malin Almqvist (M).

Att Östrans maktlista inte är någon vetenskaplig avhandling är vi medveten om och vi vet heller inte efter vilka premisser personerna blivit invalda på listan, men vi tycker den speglar ett stort problem som finns i länet, i landet och i världen.

Av länets 50 mäktigaste är alltså 38 män. Av Sveriges riksdagspartiers 9 ledare är 7 män. Andelen män i svenska börsbolags styrelser är mer än 3/4. Av EU-parlamentets alla ledamöter är ca 2/3 män. Ungefär 99% av världens tillgångar ägs av män. 

Beror dessa fakta på att kvinnors maktgen är mindre utvecklad? Eller är fördelningen ett resultat av rådande maktstrukturer?

Tror du på det senare och dessutom tycker det är fel har du kommit till feminismens kärna. Att kalla sig feminist är att man erkänner rådande maktstrukturer mellan män och kvinnor och att man vill göra något åt det. Märkvärdigare än så är det inte.

Det är med stor stolthet vi representerar ett parti som ser feminismen som en lika självklar del av sin ideologi som socialismen och den ekologiska grunden.

Bertil Dahl

Jens Körge

Liselotte Ross

Vänsterpartister i Kalmar

Bertil skriver i Dagens arena om offentlig upphandling.

 

Insändare i Östran 140124

892337_10153690471665858_1867896011_o MAX:s personalutskick är osmakligt-men inget nytt.

 

Det uppmärksammade utskicket som snabbmatskedjan MAX:s vd Richard Bergfors och hans vice Christoffer Bergfors skickat till företagets alla anställda är i grunden osmakligt och djupt olustigt. I egenskap av arbetsgivare och därmed i maktposition försöker man påverka sina anställda hur dom ska rösta i valet i höst genom att insinuera att jobbet är i fara. För det är precis vad dom gjorde.

Det är lätt att avfärda det hela som en groda i ett Månadsbrev, men det här är ingen ny taktik som stora företags ledningar använder mot sina anställda. Ju dystrare framtidsbild man lyckas måla upp för sina anställda. Desto räddare blir de anställda att förlora sina jobb och vips så är maktförskjutningen fullbordad och löntagaren blir därmed mer ”lätthanterlig” i löneförhandlingar, omorganisationer och nu även rörande hur man vill att dom ska rösta. Kort sagt – ju kärvare man får det att låta, desto mer vinst kan man plocka ut.

Och visst överdriver bröderna Bergfors när man påstår att företaget riskerar att gå mot ”en fullständig katastrof”. MAX går ju bra. Riktigt bra. Enligt DI omsattes 2012 1,6 miljarder och vinsten landade på 126 miljoner och enligt utskicket blev 2013 ännu bättre, med rekord både i resultat och försäljning. Dom allra flesta av oss förstår att MAX inte kommer gå i konken över en röd valseger till hösten. Hamburgare är ju gott.

Men visst finns där en poäng. En röd fördelningspolitik har inte McDonald:s och MAX:s vinster som högsta prioritet. Snarare kommer resurser och satsningar läggas på vård, skola, omsorg och en grön energiomställning.

Jens Körge (V) Kalmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens debattartikel i Barometern.

 

Jämställdhet – inget vi kan välja bort!

 

 

Vi ser nu hur klyftorna ökar i samhället, inte minst mellan kvinnor och män. Inkomstskillnaden ökar. Kvinnor tar större ansvar för hem och barn och tvingas ofta ta hand om äldre anhöriga när samhällets stöd inte räcker till. Hårdast drabbas kvinnor med låga inkomster, deltidsarbetande och ibland med otrygga anställningar. Kvinnor är oftast dåligt representerade i företagsstyrelser och olika beslutande församlingar. Kvinnor är i högre än män utsatta för våld i nära relationer.

 

Regeringens politik ökar på klyftorna. Svensk Kvinnolobby gjorde nyligen en jämställdhetsanalys av den borgerliga regeringens budget och konstaterade att inget i princip hade hänt, ett pinsamt dåligt resultat.

 

 

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Vi arbetar för ett samhälle där det är rättvisa mellan kvinnor och män. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för sina liv. Det handlar om ett jämlikare samhälle där klassklyftorna minskar och verklig jämställdhet råder. Det handlar om en arbetsmarknad med jämställda löner och med jämställd representation i företag, organisationer, politik, osv. Det handlar om att dela lika på ansvar för barn, hem och fritid och ett samhälle där kvinnor inte utsätts för mäns våld. Jämställdhetsfrågorna handlar om makt, delaktighet, inflytande, utbildning, betalt/obetalt arbete och kroppslig integritet. Jämställdhet för oss är en absolut nödvändighet för att utveckla en kommun och ett demokratiskt samhälle. Det är en rättvisefråga, en demokratifråga och en utvecklingsfråga på samma gång. Det är inget vi kan välja bort!

 

 

I Kalmar kommun har vi under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågorna. Det har varit många framgångar, men också tillfällen när vi har fått backa, samla upp, utbilda, ta nya beslut och sedan gå vidare. Vi har lärt oss och lär oss fortfarande mycket. Anställda och politiker har suttit på skolbänken och fått kunskap och också fått pröva sina värderingar om jämställdhet.

 

När vi nu summerar ser vi att arbetet har varit framgångsrikt och också uppmärksammats nationellt. Resultatet beror naturligtvis mycket på alla de som arbetat hårt med frågorna, men också att vi som politiker bestämt att Kalmar ska vara en jämställd kommun med jämställdhetssäkrad kommunal verksamhet.

 

 

Arbetet med Hållbar Jämställdhet i Kalmar kommun går från medvetenhet till handling och visar på många konkreta resultat i den kommunala verksamheten. Det handlar om bemötande och verksamhet i förskolan, fritidshemmet och skolan. Det gäller att få service och omsorg samt tillgång till fritidsaktiviteter på lika villkor oavsett kön. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. All planering av bostäder och transporter ska ske med jämställdhetsglasögon. Vi ökar kraftigt kunskapen om betydelsen av en jämställd kommun. Vi inför rätten till heltid för anställda, ordnar barnomsorg på kvällar-nätter och ökar stödet till Kvinnojouren. Listan kan göras lång.

 

 

Mycket handlar om vår resa mot verklig jämställdhet. En resa för oss politiker, för den som är anställd i kommunen, men också en resa för den som bor i kommunen. En resa som bara har startat. Så följ med – arbetet har bara börjat!

 

 

Bertil Dahl (V), kommunalråd

 

Liselotte Ross (V), politisk sekreterare

 

 

 

Insändare i Östra Småland 140120

 

Kalmar – en kommun utan vinstuttag i välfärden!

 

 

Vem behöver vinster i välfärden? Sverige har blivit en experimentverkstad för privatiseringar av välfärden. Företag tar över och driver verksamheten enligt principen vinsten först. Ofta är det stora koncerner med riskkapitalbolag, inte sällan med kopplingar till skatteparadis, som investerar kortsiktigt för snabba vinster och med mål att sedan sälja vidare med stor vinst. De små lokala företagen och företag utan vinstintressen är få, om de ens finns med. De stora förlorarna blir eleverna, föräldrarna, de anställda och samhället. När vinster ska tas ut blir det mindre pengar till verksamhet och personal. Under senaste tiden har vi gång på gång fått bevis på hur privatiserad verksamhet missköts. I övriga Europa, inklusive Norden är regeln istället att vinstspekulation inte ska råda inom välfärden. Sverige är unikt på ett negativt sätt.

 

 

I Kalmar har vi ganska få vinstdrivande företag inom omsorg, förskola och skola. Detta är en medveten politik, där vänstern har varit drivande. Ingen ska spekulera med våra barn och äldre, varje skattekrona ska användas i en trygg och likvärdig verksamhet för människors bästa. Med en bra skola med utbildade pedagoger, en omsorg med erfaren och kunnig personal, demokratisk kontroll och insyn och med mål att fördela resurserna rättvist har kommunens välfärdsverksamhet utvecklats. Välfärden är en rättighet och ingen vara i en affär.

 

 

Tyvärr finns det nu beslut om att LOV, lagen om valfrihetssystem, ska införas inom hemtjänsten. Vi sa klart nej och har ett eget alternativ med verklig valfrihet som innebär att utveckla den befintliga verksamheten med tillräckliga resurser, hög kvalitet och där den äldre kan välja vad som ska göras. Nu för en del partier in vinstuttag i verksamheten och öppnar för de stora drakarna.  Verksamhet av hög kvalitet ska flyttas av ideologiska skäl utan att ett enda nytt jobb skapas. Kommunens krav på verksamheten försvagas, insynen upphör och vinster blir det viktiga. Men beslutet gäller tills ett nytt beslut tas Det går att förändra genom politiken, om man vill!

 

 

Det finns ett starkt stöd hos människor för att inte ha några vinster i välfärden. Kalmar har gått före i många frågor som gäller att ta ett socialt ansvar för kommuninvånarnas skattepengar. Vänsterpartiet har ständigt drivit frågan om en juste kommun med justa affärer med justa företag. Därför finns i exempelvis våra upphandlingsregler krav på kollektivavtal, meddelarfrihet, jämställdhetsplaner, inga kopplingar till s.k. Skatteparadis, osv. Vi har också en väl fungerande kommunal välfärdsverksamhet under demokratisk kontroll och öppenhet, en verksamhet som hela tiden granskas och utvecklas.

 

 

Nu är det dags att ta nästa steg. Vi vill inte att skattepengar riktade till barn, ungdomar och äldre ska gå till vinstutdelning, spekulation, räntesnurror och skatteparadis. Därför ska Kalmar bli en kommun där varje skattekrona går till verksamheten, en kommun utan vinstspekulation. Därför krävs framåt att den skattefinansierade kommunala verksamheten drivs enligt denna princip. Vi välkomnar icke-vinstdrivande företag, idéburna företag och organisationer, föräldraföreningar, intraprenader, kooperativ och liknande. Det viktiga är skattepengarna går till våra barn, ungdomar äldre och till den välfärdsverksamhet de är avsedda för. Låt oss skapa Kalmar som en föregångskommun – en kommun utan vinstuttag i välfärden! Låt LOV bli en kort parantes i en ansvarstagande framtidskommun.

 

 

Bertil Dahl, Kerstin Gustafsson, Lars Holmberg, Elsa Berg och Leila ben Larbi

 

Vänsterpartister Kalmar

 

Gilla oss på Facebook!