Blogg

Vänsterpartiet vågar göra skillnad

Det är med framtidstro och med förvissning om ett allt starkare och tydligare Vänsterparti som jag skriver det här. Vänsterpartiet är ett parti som arbetar över hela landet för rättvisa och jämlikhet.

Där löser vi samhällsproblemen. Vi samarbetar med progressiva krafter i arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, miljörörelsen och fredsrörelsen. Det finns ett pågående samtal med alla som vill göra Sverige till ett varmare och mer solidariskt samhälle.
Vi finns i vardagen och i parlamentet, vi påverkar politiken i Sverige, när det gäller att bekämpa vinster i välfärden och barnfattigdom. I riksdagen befinner vi oss i opposition, men i många kommuner och landsting styr vi med framgång. Och oavsett i vilken av dessa roller vi befinner oss i så gör vi skillnad, inte minst här i Kalmar län. Några exempel:
I Kalmar, där vi är med och styr, har Vänsterpartiet fått in att kollektivavtal eller motsvarande villkor gäller vid upphandling. I Nybro har Vänsterpartiet sett till att barnfattigdomen är en fråga som ligger högt på den politiska dagordningen. I Mönsterås, där vi liksom i Nybro är i opposition, har Vänsterpartiet drivit igenom arbetsmiljöförbättringar inom äldreomsorgen. Överallt markerar vi tydligt mot privatiseringvågen och kämpar för att skattepengarna ska gå till välfärden i stället för till vinster i privata bolag.

Vi gör skillnad för att vi tror på förändring. Fattigdom, ökade klyftor, förtryck och ojämställdhet är ingen naturlag. Maktstrukturer är inte givna. Det är människors handlingar som driver historien framåt. Med den insikten blir det lättare att se lösningar där andra bara ser problem. Vi kan – och har – förändrat när andra valt att vara passiva.
Politik är att vilja och våga ha visioner. Vänsterpartiet har ofta varit den kraft som gått först och velat gå längst i samhällsförändringar som har skapat det moderna samhället. I frågor som arbetsrätt, att stoppa barnaga, rätten till abort och homosexuellas rättigheter var det Vänsterpartiet som drev på tidigast och hårdast. Vi är ett parti som har en unik roll i svensk politik. För vi vågar vara visionära.

Vänsterpartiet är det parti som står upp för jämställdhet och rättvisa. För vi är socialister och feminister och vi vågar arbeta för ett jämlikt och jämställt samhälle utan rasism där vi har en utbyggd välfärd, arbete åt alla och en miljömässigt hållbar utveckling. Både jag och mitt parti vill och vågar vara visionära. Som distriktsordförande kommer jag att både vilja och våga lyfta fram vänsteralternativet i Kalmar län. Tillsammans gör vi skillnad!

Lars Holmberg (V), distriktsordförande Kalmar län

Vinstjakt hör inte hemma i välfärden

Bertil-webbBirgitta-2-webbLars-webbKerstin-webb

När välfärdssamhället växte fram hade vi en fast övertygelse om att våra gemensamma behov av välfärd fylls bäst och mest effektivt om vi organiserar och finansierar verksamheten gemensamt.

Skola, vård och omsorg är områden som passar sig ypperligt för gemensam och demokratisk styrning.
Det faller sig ganska naturligt just här att varje individs behov ska sättas i centrum och inget annat. På det sättet skapade vi tillsammans välfärdssamhället så som vi känner det. Men nu har vi en helt annan princip som råder. Marknadsintressena har tagit sig in och sätter pengar och vinst framför människors väl och ve, och så gott som alla partier stämmer in i hyllningskören.

Under den felaktiga parollen VALFRIHET låter man vinstdrivande företag göra goda affärer på mänskliga behov. Att borgerliga partier stödjer utvecklingen är inte konstigt, snarare ett tydligt exempel på vad deras ideologi leder till i praktisk handling, men när Socialdemokraterna i strid med den fackliga arbetarrörelsen inte vågar säga NEJ till vinstjakten och JA till kvaliteten, då hävdar vi att högerpolitiken har fått alltför stort spelrum. Sverige har sedan regeringen Reinfeldt tillträdde satt världsrekord i avregleringar och privatiseringar. Inte ens järnladyn Margaret Thatcher vågade föreslå och genomföra vad Jan Björklund och hans borgerliga vapendragare har gjort på skolans område.

Enbart Pinochet i Chile har tillåtit vinstuttag i den omfattning som man nu tillåter i Sverige när det gäller skattefinansierad skola, och diktaturregimer brukar inte vara vad vi anser vara goda förebilder i andra sammanhang. Nu har man tyvärr också öppnat upp för privata vinstdrivande företag i äldreomsorgen (LOV) i Kalmar. Socialdemokraterna i Kalmar gör gemensam sak med borgerligheten i något som kan bli en dyr affär för skattebetalarna. När vinsten i stället för människan blir det viktiga, då vi inte ens kan stoppa flödet av skattemedel ut till skatteparadis, så blir situationen absurd. Vart är vi egentligen på väg?

För Vänsterpartiet är den självklara ståndpunkten att alla pengar som betalas in i skatt för att gå till vård, skola och omsorg, också ska gå till vård, skola och omsorg och ingenting annat. Allt annat är slöseri. Undersökningar visar också att en stor majoritet av svenska folket tycker som vi tycker. Vinstjakten hör inte hemma i välfärden. Principen urholkar välfärden och gör vårt samhälle sämre rustat att ge våra barn en skolgång med hög kvalitet där olikheter får utvecklas och att ge våra äldre och sjuka vård och omsorg värd namnet. Nu låter vi skattemedlen gå till spekulation och låter dem flyga sin kos till främmande länder. Förr talade vi om sådant i termer av skatteflykt, trolöshet mot huvudman och bedrägeri. I dag är det politiskt sanktionerat och till och med upphöjt till hedervärt beteende.

Det är bara vi i Vänsterpartiet som vågar ta striden. Vi efterlyser lite mer politiskt mod hos våra närliggande partier!

Bertil Dahl
Birgitta Axelsson Edström
Lars Holmberg
Kerstin Gustafsson
Vänsterpartiet i Kalmar
Gilla oss på Facebook!