Blogg

Mer än att byta tandkräm!

Valet 2014 har kallats en folkomröstning om välfärden och vinster i välfärden. Vi menar att detta till stora delar stämmer. Vänsterpartiets krav på stopp för vinstuttag i välfärden är tydligt. Varje skattekrona ska användas till den gemensamma välfärdsverksamheten. Icke-vinstdrivande företag/organisationer är välkomna, men inte riskkapitalbolag eller bolag med vinstuttag. Inga pengar ska skickas till skatteparadis. Människors behov, omtanken och solidaritet ska styra verksamheten, inte girighet och kortsiktiga vinstintressen.

Undersökningar visar på att cirka 70 % av befolkningen tycker så. Vi vill att Kalmar ska vara en kommun utan vinstuttag i välfärden.

Vi i Vänsterpartiet vill också anställa fler i förskolan, fritidshemmet, skolan och omsorgen. Valet blir en mätare på om väljarna är beredda att också gå från ord till handling. Valet blir en folkomröstning om stopp för vinstuttag i välfärd. Valet handlar inte om vilken smak det ska vara på tandkrämen, utan om vilken samhällssyn som ska gälla i landet, landstinget och kommunen. Striden står mellan ökande samhällsklyftor med skattesänkningar för de med goda ekonomiska resurser och minskade klyftor med en utbyggd rättvis välfärd utan vinstmaximering. Flera partier vill få oss att glömma helheten och tar bara upp några enskilda frågor.

Valet handlar om rättvisa mellan människor och en rättvis fördelningspolitik som kraftigt minskar klyftorna. Verklig jämställdhet är en rättvisefråga, egentligen räcker det argumentet, men det är också en maktfråga, utvecklingsfråga och demokratifråga. Vänsterpartiet är det feministiska partiet som hårdast driver jämställdhetsfrågorna, inte minst i Kalmar kommun. Valet handlar om mandat att skapa verklig jämställdhet med samma möjligheter för män och kvinnor att forma sina liv och delta i samhället. Det innebär jämn fördelning av makt, jämställda löner, delat ansvar för hem och barn, rätt till heltidslön att leva på, goda arbetsvillkor och frihet från att bli utsatt för våld. Jämställdhetsarbetet handlar om att ta bort orättvisa klassklyftor i vårt samhälle. Många pratar om jämställdhet, men det är alldeles för lite verkstad och utvecklingen går alldeles för sakta. Ett starkt Vänsterparti är en förutsättning för jämställdheten.

Valet handlar också om ett öppet, tillåtande och välkomnande samhälle och kommun. Kalmar välkomnar människor med olika bakgrund, kultur, sexuell orientering, osv. Vi behöver varandra och varandras erfarenhet och kunskap för att Kalmar ska fortsätta utvecklas. Vi vill också att Kalmar ska vara en trygg plats för att leva ett bra liv. Då finns det inte plats för några rasister på våra gator. I en öppen, inbjudande demokratisk kommun får fler möjlighet att påverka Kalmars framtid. I en sådan kommun finns också ett nybyggt Kulturcentrum, rätten att få hyra en bostad, tillgång till trygga heltidsjobb med avtalsenliga villkor, en utbyggd kollektivtrafik med låga avgifter, en attraktiv simhall, ett rikt föreningsliv, en avgiftsfri skola med hög kvalitet och mycket solenergi.

Vänsterpartiet har i majoritet styrt Kalmar under lång tid. Vi ser ett nytt Kalmar växa fram och känner oss stolta över att ha kommit en bra bit på vägen. Samtidigt ser vi också så mycket orättvisa i kommunen som vi måste ändra på. Valet handlar om vilken samhällsutveckling vi ska skapa i Kalmar. För oss är svaret tydligt!

Bertil Dahl (V) Liselotte Ross (V)

1:a och 2: namn på kommunlistan i Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk