Insändare

Insändare i Barometern den 9 augusti

Veolias hämnd på SEKO-anställda

Det har gått mindre än två månader sedan den stora tågkonflikten i södra Sverige avslutades. För att undvika en utökning av konflikten till bl.a. pendeltågtrafiken i Stockholm fick facket igenom de viktigaste kraven om anställningsvillkoren. Nu tvistar Veolia om åtskilliga punkter i det avtal parterna kommit överens om. Man kör t.ex. med lägre bemanning än vad Öresundståg AB beställt. Ibland förekommer turer med enbart lokföraren ombord. Detta strider mot upphandlingsavtalet och får förstås en lång rad konsekvenser för såväl servicen, säkerheten som arbetsmiljön ombord:

Om tåget blir försenat – vem besvarar resenärernas alla frågor om anslutningar?

Om tåget skulle tåget bli stående på linjen (med kanske 500 resenärer ombord) och vem hjälper barnfamiljer, äldre och personer med funktionsnedsättning tillrätta?

Om någon blir akut sjuk – vad händer då?

Dessutom kan ju frånvaron av ombordpersonal uppmuntra till att resa utan biljett, vilket självklart får minskade intäkter som följd. Veolia vill nu säga upp 95 personer, varav 22 ska erbjudas återanställning på 75 %. Men det vittnar både tågpersonal och fackliga företrädare om.

Arbetsgivaren har börjat kräva läkarintyg från första sjukdagen. Uppsägningsmöten utan facklig närvaro arrangeras, där var och en får skriva under på att man accepterar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Personal har setts förtvivlade och gråtfärdiga på stationerna före tågets avgång. Ja, vittnesbörden är många och fruktansvärda. Detta är helt oacceptabelt!

När Veolia vann senaste upphandlingen med anbud som var 50 miljoner kronor lägre än konkurrenterna befarade personalen redan då att Veolia måste kalkylera med omfattande neddragningar, för att få det att gå ihop. Resultatet ser vi nu och talar för sig själv. Det har alltså återigen visat sig, att upphandling av viktig offentlig service fungerar dåligt när skattemedel finansierar avtal med privata operatörer som först och främst är intresserad att säkra sin vinstmarginal.

Avtalet är attraktivt för det är långvarigt och finansiellt säkert. Därför även med ett för lågt anbud. Nu försöker företaget att anpassa verksamheten till kostnadstäckningen med tilltag som är på kant med avtalet och definitivt inte lever upp till den kvalitet och personalpolitik som huvudmännen (sex landsting/ regioner i södra Sverige) förväntar sig.

Vänsterpartiet anser att Veolia nu hämnas på den servicepersonal som ska säkra ett bra bemötande, en god service och se till att passagerarsäkerheten är hög på Öresundstågen. Slutsatsen är enkel: I det korta perspektivet måste Veolia tvingas upphöra med att utsätta resenärer och personal för detta sitt girighetsexperiment. I ett längre perspektiv måste tågtrafiken återtas i offentlig regi.

Ragnar Olsson (V)

Bertil Dahl (V)

Vänsterpartiets representanter i KLT

Dela den här sidan:

Kopiera länk