Insändare

Insändare om Feminism i Östran den 13 juli.

Jämställdhet kräver en ny politik!

Det är många år sedan vi i Vänsterpartiet skrev in feminismen i vårt partiprogram. Vi såg en könsmaktsordning där kvinnor var underordnade män och det skulle vi ändra på. Vi ville ha verklig jämställdhet och var redo att ta de beslut som behövdes. En feministisk politik ska genomsyra alla politiska förslag. Jämställdhet är en fråga för både kvinnor och män. Jämställdhet är inte något som kommer av sig själv för att fler politiker pratar om det. För att vi ska få ett jämställt samhälle krävs politisk vilja, samhällsförändringar och konkreta förslag.

Många kritiserades oss och skämtade hånfullt bort frågan. Idag är det andra tongångar. De flesta pratar om jämställdhet och vissa kallar sig feminister, men är man verkligen redo att ta de avgörandebesluten?

För det finns ett antal problem. Ett jämställt samhälle kräver samhällsförändringar, politisk kamp och en helhetssyn på samhället. Klyftorna mellan människor måste kraftigt minska. Det är idag stora klasskillnader i samhället, inte minst mellan män och kvinnor, men även mellan kvinnor. Det krävs en omfördelning av makt och resurser, men också att tillgängliga pengar används rätt. Skattesänkningar för höginkomsttagare och mindre resurser för skola och omsorg ökar knappast jämställdheten.

Istället krävs ett rättvisare skattessystem, rätten till heltid, jämställda löner, förstärkt arbetsrätt, mer pengar till att anställa fler i förskola, fritidshem, skola, omsorg och sjukvård och att avskaffa våld i nära relationer. En utbyggd delad föräldraförsäkring, ett rättvist pensionssystem som inte missgynnar pensionärer med låga inkomster, många kvinnor, är andra viktiga åtgärder.

Men det handlar också om att kommuner och landsting går före som jämställda arbetsplatser med en jämställdhetssäkrad verksamhet. I Kalmar, där Vänsterpartiet är ansvariga för jämställdhetsfrågorna, finns ett pågående framgångsrikt arbete med den jämställda kommunen.

Det handlar också om synen på människor och välfärd. Vi i Vänsterpartiet säger att människors behov ska styra välfärdens verksamhet och utbyggnad. Skolan är ingen marknad och kunskap och bildning är inga varor. När riskkapitalbolagen leker affär med välfärden och stänger verksamheten om den inte är tillräckligt lönsam, är det de många anställda, oftast kvinnor, som drabbas hårdast.

Vinster i välfärden hör inte hemma i ett jämställt samhälle. Ett jämlikt samhälle är en avgörande del i verklig jämställdhet. Man kan undra om de nyvaknade borgerliga feministerna verkligen är med på att förändra samhället.

I Kalmar har vi få vinstintressen i den kommunala verksamheten. Detta är naturligtvis ett resultat av att Vänsterpartiet finns i den politiska ledningen.

Egentligen räcker det med en faktor för att införa jämställdhet och det är rättvisa. Verklig jämställdhet är en mänsklig rättighet som ingen kan ifrågasätta. Svårare är så behöver det inte vara, men konkreta resultat kräver samhällsförändringar. Vi i Vänsterpartiet arbetar på alla plan för att ta ansvar för ett nytt jämställt samhälle där halva makten och hela lönen gäller. Vi vill att hela befolkningen, inte bara halva, ska ha samma möjligheter och rättigheter att förverkliga sitt liv och delta i hela samhället på lika villkor. Detta kräver en radikal vänsterpolitik.

Bertil Dahl (V), Liselotte Ross (V)

1:a och 2:a namn på Vänsterpartiets kommunlista i Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk