Insändare

Bertil Dahls svar på B-G Svedjenäs insändare.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti!
Det är en bitter B-G Svedjenäs som i en insändare undrar vad bl.a. jag gör för jämställdheten i Kalmar kommun. Jag var en av de som kraftigt reagerade när Svedjenäs i en podcast gjorde mycket kvinnoförnedrande utallande direkt mot en kvinnlig politiker. Det var ett kraftigt övertramp och speglade en kvinnosyn som borde tillhöra stenåldern. Även media, föreningar och företag gjorde samma kritiska analys och fördömmande. Det är bra att Svedjenäs lär av detta, men det är inte främst han som behöver sympatin utan mycket mer de som har varit utsatta för hans agerande.

Vi arbetar framgångsrikt i Kalmar kommun med jämställdhetsfrågorna. Som jämställdhetsansvarig politiker arbetar jag och Vänsterpartiet för en jämställd arbetsplats, en jämställdhetssäkrad verksamhet och att påverka för att hela kommunen ska vara en jämställd kommun. Vi har tidigare beskrivit delar av arbetet i en debattartikel. En omfattande utvärdering finns för den som är intresserad. Kanske något för Svedjenäs? Däremot kan inte jag eller Vänsterpartiet bestämma hur andra partier väljer att sammanställa sina listor inför kommande val. Kommunen som organisationen kan inte heller tala om för partierna hur valsedlarna ska se ut. Där har partierna hela ansvaret.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och arbetar sedan mycket länge med att förändra samhället i grunden. Vi vill bryta den könsmaktsordning som finns i samhället. Vi vill ha ett rättvist jämlikt samhälle där klassklyftorna kraftigt minskar och där verklig jämställdhet råder. Vi arbetar på alla plan med jämställdhetsfrågorna. Det vet säkert Svedjenäs eller kan få information om arbetet. Inom partiet finns ett omfattande jämställdhetsarbete. Kvinnor ska vara representerade på minst 50 % av alla poster och uppdrag. Vi mäter kvinnor och mäns inflytande och delaktighet, har speciella utbildningar, osv. Inför valet nominerar medlemmar namn till listorna, en valberedning lägger ett förslag till medlemmarna som sedan beslutar om hur listorna ska se ut. Av de 10 första namnen på exempelvis kommunlistan är 6 kvinnor.

Vänsterpartiet är mycket tydligt feministiskt parti. Vi vet vad vi vill och kämpar för ett verkligt jämställt samhälle. Vårt land och vår kommun har fortfarande mycket kvar att göra innan vi når målet om ett jämställt samhälle. Klyftorna mellan män och kvinnor är mycket stora vad gäller löner, arbetsvillkor, ansvar för hem och barn, makt och inflytande. Därför behövs alla krafter i denna kamp. Kanske kan en uppvaknande Svedjenäs också delta i arbetet?

 

Bertil Dahl (V)

Kommunalråd Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk