artikel

Låt oss göra livet bättre för människor som är i eller riskerar att hamna i Fas 3

Bertil-webb

Birgitta-2-webbLars-webb

I Sverige arbetar i dagsläget tusentals människor utan lön. Företag lever på bidrag och gratis arbetskraft. Miljontals kronor går årligen runt i denna växande karusell där kontrollen är obefintlig. Över 200 personer är nu inskrivna i sysselsättningsfasen (det de flesta fortfarande kallar Fas 3) på Arbetsförmedlingen i Kalmar.

Alla vet att antalet arbetssökande är större än antalet lediga arbeten. Det är just den frågan som arbetsmarknadspolitiken borde ägna sig åt. Istället väljer man Fas 3 där deltagarna utför arbete eller ”sysselsätts” i olika grad, ofta för mycket låga ersättningar, medan anordnaren får 5000 kr per placerad individ och månad. Det är en nedbrytande verksamhet som snedvrider arbetsmarknaden, friserar statistiken, berövar människor tilltron till den egna förmågan samt tvingar dem att leva på en ekonomisk nivå som ingen ska behöva acceptera. Det är en återvändsgränd som raserar långt mer än den bygger upp.

Det FINNS goda exempel. Det finns aktörer som är på det rätta spåret. Sveriges anställningslösas landsorganisation (SALO) jobbar med 19 punkter för en bättre arbetsmarknadspolitik. De vill bland annat att jobb- och utvecklingsgarantin ska bort och att resurserna istället läggs på nya jobb i offentlig sektor. Man vill vidare att våra myndigheter ska kännetecknas av tilltro till människors kapacitet och möjligheter till arbete istället för att odla misstankar om fusk.

Göteborgs stad tar 5 miljoner ur den egna budgeten för att förbättra villkoren i Fas 3. I fortsättningen ska personer med försörjningsstöd inte placeras i Fas 3. De kommer istället att erbjudas en riktig anställning med en månadslön på 18 000 kr. Flera andra städer som fått upp ögonen för hur Fas 3 fungerar, tänker genomföra samma förändringar. Vi hoppas att Kalmar kan följa efter.

Vi har i Kalmar kommun nyligen beslutat att avsätta 20 mkr från den stora fastighetsförsäljningen i en social investeringsfond. Det ger oss en ypperlig möjlighet att göra insatser för att lindra effekterna av arbetslöshet och lågkonjunktur och att ge människor tillbaka tron på sig själva. Dessutom kan vi höja kvaliteten i vår kommunala verksamhet. Att anställa 50 personer under ett år, med de tillgängliga statliga pengar som finns inom ramen för förstärkt särskilt anställningsstöd, skulle kosta ungefär 2,5 mkr i kommunala pengar. Dessutom krävs en resurs (ca 500 000 kr) för att vägleda individer som under ganska lång tid har levt under nedbrytande förhållanden. Det skulle ge drygt 18 600 kr i månadslön till dessa 50 personer samtidigt som vi får en personell resursförstärkning. Självklart ska varje individ, utifrån erfarenheter, utbildning och annat, matchas mot hela den kommunala verksamheten. Vi kan inte på förhand veta var i kommunen var och en hamnar, utan det ska avgöras under processens gång.

En modern demokratisk kommun ser sina invånare som tillgångar och resurser, och bygger inte upp system som tar ifrån människor deras självkänsla och initiativförmåga. En modern demokratisk kommun inser istället att människor vill jobba och att anledningen till arbetslöshet är att det helt enkelt finns för få arbetstillfällen. En modern demokratisk kommun ser då till att stödja och uppmuntra investeringar och innovationer, och ser till att få hjulen att rulla, såväl för varje individ som för samhället i stort.

Att använda 3 mkr ur den sociala investeringsfonden för att anställa 50 individer som berikar vår kommun är inte bara människovänligt och befrämjande, utan också en ovanligt klok och långsiktig investering som ligger helt i linje med intentionerna för fonden. 

Vi föreslår

att kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen ta fram en modell för att anställa 50 personer som är i eller riskerar att hamna i sysselsättningsfasen/Fas 3 under ett år. Personerna ska få arbetsuppgifter och arbetsplatser inom kommunens verksamhet och fungera som tillfällig extra resurs. Projektet ska finansieras via den sociala investeringsfonden.

Bertil Dahl och  Birgitta Axelsson Edström
Vänsterpartiets representanter i kommunstyrelsen
Lars Holmberg
Ordförande Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk