artikel

Södermöre, en öppen verksamhet!

Södermöre kommundelsnämnd genomför just nu i största politiska enighet ett nytt demokratiarbete för att ge fler Södermörebor möjlighet att påverka vad som händer i den egna delen av världen. En medborgarpanel skapas. Där får man som invånare möjlighet att svara på frågor och delta i diskussioner. Vi hoppas att många tar chansen att lämna sina synpunkter!

Södermöre kommundelsnämnd genomför just nu i största politiska enighet ett nytt demokratiarbete för att ge fler Södermörebor möjlighet att påverka vad som händer i den egna delen av världen. En medborgarpanel skapas. Där får man som invånare möjlighet att svara på frågor och delta i diskussioner. Vi hoppas att många tar chansen att lämna sina synpunkter!

Södermöre kommundelsnämnd bedriver nämligen en offentlig verksamhet som präglas av öppenhet. Det gör att brukare och invånare har full insyn i verksamheterna, och därmed också har möjlighet att påverka dem. Vi i Vänsterpartiet vill gärna visa på de möjligheter som offentligt driven verksamhet har framför vinstdrivande privata utförare där möjligheten att påverka närmar sig nollstrecket. Hade vi privatiserat i Södermöre i den utsträckning som man gör i borgerligt styrda delar av landet så hade en medborgarpanel varit verkningslös. De enda sättet att påverka privata bolag är nämligen via ekonomiska styrmedel, och saknar man ekonomiska resurser har man ingen chans alls. Det är värt att betänka!

Södermöre kommundelsnämnd initierades en gång som ett närdemokratiprojekt, och vi i Vänsterpartiet har hela tiden arbetat för att det lokala inflytandet ska stärkas. Det här är ännu ett steg i den riktningen. Vi är glada att hela nämnden står bakom idén. Ju fler som lämnar sina åsikter och idéer, desto bättre blir de beslutsunderlag som vi i kommundelsnämnden använder när vi ska fatta beslut. Vi ser detta som ett arbete som dels stärker demokratin och inflytandet i Södermöre, dels höjer kvaliteten på de politiska beslut som styr vår verksamhet. Det finns alltså bara vinnare på den här satsningen!

Lena Wennersten och Sören Hjertqvist
Vänsterpartiets representanter i Södermöre kommundelsnämnd

Dela den här sidan:

Kopiera länk