artikel

Miljardsatsning gör Kalmar ännu starkare

Den här veckan presenterade majoriteten i Kalmar kommun, S och V, sitt budgetförslag för 2013:

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar härmed sin budget för 2013. Vi gör det med vetskapen att den ekonomiska situationen är tuff. Landets kommuner har det kämpigt. I drygt en tredjedel av dem beslutas under den närmaste tiden om stora besparingar och skattehöjningar. Vi påverkas av vår omvärld på ett sätt som var otänkbart för bara en generation sedan. Den ekonomiska krisen vi sett och fortfarande ser i Grekland, Spanien, Portugal och Italien påverkar även Kalmar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar härmed sin budget för 2013. Vi gör det med vetskapen att den ekonomiska situationen är tuff. Landets kommuner har det kämpigt. I drygt en tredjedel av dem beslutas under den närmaste tiden om stora besparingar och skattehöjningar. Vi påverkas av vår omvärld på ett sätt som var otänkbart för bara en generation sedan. Den ekonomiska krisen vi sett och fortfarande ser i Grekland, Spanien, Portugal och Italien påverkar även Kalmar.

Med detta utgångsläge är vi glada och stolta över att kunna presentera en budget utan vare sig besparingar eller skattehöjning. Vi kan konstatera att Kalmar ständigt utvecklas. I den budget vi nu presenterar ingår investeringar under de kommande åren på nästan en miljard kronor.
Allt fler barn föds. Därför inviger vi nu under 2013 fyra nya förskoleavdelningar i Rockneby. En centralt belägen förskola kommer att stå klar med fyra nya avdelningar under året. Vi bygger ut skolorna i Trekanten och Rinkabyholm.
Till 2015 görs en stor satsning på att skapa en anpassad särskola i Falkenbergsskolan.
Även inom kultur- och fritids område görs stora satsningar. Rockneby allaktivitetshus kommer nu att stå klart 2013. Det blir en ny idrottshall på Södra utmarken under nästa år och ett Kulturcentrum på Tullslätten etableras i etapper.
I Södermöre avsätter vi pengar till ny konstgräsplan och sporthall i Ljungbyholm med målet att vara klart 2014. En multiarena anläggs i Berga vid Funkaboskolan.

Vi har under de senaste åren arbetat aktivt för att utveckla Evenemangsstaden Kalmar. Idag är Kalmar en av Sveriges mest populära semesterstäder. Tidigare evenemang som teater i Krusenstiernska, musik på Larmtorget, Kalmar marknad och Stadsfesten finns givetvis kvar. Vi går vidare. Redan i år arrangeras Iron Man, världens hårdaste idrottstävling i Kalmar. Nästa år kommer ytterligare idrottsevenemang och vi står också som en av värdarna då fotbolls-EM för damer spelas på Guldfågeln Arena.
Kalmar ska också vara upplevelsernas stad. Redan i tidigare budgetar har vi lagt in medel för bryggor och strandpromenader. Under nästa år planerar vi en lång brygga i Kalmarsundsparken och en bro från Kattrumpan till Labratorieholmen.

Vi har bedrivit ett framgångsrikt arbete med jämställdhet och fått flera nationella priser. Nu fortsätter arbetet med att jämställdhetssäkra all kommunal verksamhet. Kalmar har sedan ett antal år tillbaka en väl inarbetad resursfördelningsmodell. Den innebär att förskolan, skolan och äldreomsorgen kompenseras för varje nytt barn eller äldre som får plats i verksamheten. Det är glädjande att vi kan behålla denna modell även i ekonomiskt tuffa tider.
Idrotts- och kulturlivet gör fantastiska insatser för Kalmar barn och unga. I budgeten kompenseras kultur- och fritidsnämnden för ökade lokalkostnader och bidrag till föreningslivet. Allt för att fortsätta upprätthålla en mycket god kvalitet.

Som vanligt står socialnämnden inför mycket stora utmaningar. För många människor är de den sista utvägen. Därför ökar vi ramen för att bland annat täcka upp ökade kostnader inom LSS och ekonomiskt bistånd.

Etableringen av Linnéuniversitetet är bland det allra viktigaste som hänt i Kalmar under modern tid. Universitetet är en spjutspets som ger Kalmar ett stort försteg gentemot flertalet kommuner av vår storlek. För närvarande pågår ett arbete kring placering av ett nytt, fräscht och stadsintegrerat universitet. Ingvar Kamprads donation till universitetet ger oss möjligheter vi aldrig haft tidigare.

Ett av de stora hindren för Kalmars fortsatta utveckling är bristen på bostäder. Vi har redan tidigare gjort en rejäl satsning genom att öka resurserna för att få fram fler detaljplaner. I?dag finns det i princip klara planer för över 1 000 nya bostäder. I denna budget tar vi bland annat fram Kvalitetsprogram Fredriksskans om hur vi vill se nya bostäder med högsta miljökrav på ett attraktivt område.

Bristen på parkeringsplatser har länge och livligt diskuterats. Nu gör vi en ordentlig uppryckning. Ett nytt parkeringsdäck byggs på Kvarnholmen. Detta innebär att antalet parkeringsplatser ökar från dagens 700 till cirka 1 000. Samtidigt fortsätter vi satsningen på Kalmar som cykelstad och en väl utbyggd kollektivtrafik.

Kännetecknande för vårt arbete har varit att Hela Kalmar ska leva! Vårt Kalmar handlar inte om stad eller land utan stad och land. Därför fortsätter vi det framgångsrika arbetet med utvecklingsdialoger i våra tätorter. Vi kommer också fortsätta att göra ortsanalyser, stödja närbutiker och övrig service i hela Kalmar kommun.

Kalmar ska också vara en tillgänglig och öppen kommun. Som invånare ska du veta var du kan vända dig när du har några frågor. Från och med 2012 startar vi ett Kontaktcenter. Detta kommer innebära att det blir en lätt och enkel ingång för kommunens invånare.

Kalmar ska även i fortsättningen vara ledande i att använda ekologiska och närodlade livsmedel. I budgeten för 2013-2014 höjer vi målet ytterligare. Totalt ska 45 procent mat som äts i våra skolor och på äldreboende vara ekologisk eller närodlad.

Arbetslösheten i Kalmar låg under många år över riksgenomsnittet och betydligt högre än i exempelvis Växjö och Karlskorna. Sedan några år tillbaka har det skett ett stort trendbrott på detta område. Vi ligger bäst till av våra jämförelsekommuner. Vi har nått detta genom kraftiga satsningar på arbetsmarknadspolitiken. Kalmar kommun har tagit ett ansvar som vida överstiger den moderatledda regeringens. Vi kommer fortsätta att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik och satsar 40 miljoner kronor på detta. Att låta människor få utföra ett arbete är alltid betydligt bättre än att passivt tvingas leva på bidrag. En fortsatt god samverkan med vårt näringsliv är grunden för att kunna skapa fler jobb.

Ordning och reda i ekonomin är avgörande för hur vi ska lyckas utveckla Kalmar. En misskött ekonomi slår direkt och skoningslöst mot de människor som är i störst behov av de tjänster kommuner erbjuder. Kalmar ska ha en god ekonomisk hushållning och varje skattekrona ska användas effektivt. Skulle de världsekonomin än en gång drabbas av ett rejält bakslag kommer majoriteten precis som tidigare ta sitt ansvar.

Vi har också alltid eftersträvat breda samförståndslösningar. Detta av den enkla anledningen av att vi är övertygade om att det bästa för Kalmar och Kalmarborna är om de stora besluten kan tas i stort samförstånd över parti- och blockgränser. För oss är det självklart att alltid sätta Kalmar och dess invånare främst.

Johan Persson (S),  Anette Lingmerth (S) och Bertil Dahl (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk