Uncategorized

Utvidga gränserna: Ett kulturcentrum nu!

Planerna för ett kulturcentrum för barn och ungdomar i Kalmar har arbetats fram under lång tid. Behovet av mötesplatser för skapande verksamhet är odiskutabelt, precis som den estetiska verksamhetens betydelse för barns och ungas utveckling. Skapande barn skapar inte bara förutsättningar för egna kreativa liv utan också ett levande och utvecklande samhälle med nyfikenhet på det som är nytt. Ett sådant samhälle är precis vad vi i en globaliserad tid behöver.

Planerna för ett kulturcentrum för barn och ungdomar i Kalmar har arbetats fram under lång tid. Behovet av mötesplatser för skapande verksamhet är odiskutabelt, precis som den estetiska verksamhetens betydelse för barns och ungas utveckling. Skapande barn skapar inte bara förutsättningar för egna kreativa liv utan också ett levande och utvecklande samhälle med nyfikenhet på det som är nytt. Ett sådant samhälle är precis vad vi i en globaliserad tid behöver.

Vi hoppas att våra idéer om ett kultur centrum på Tullslätten nu snart kan bli omsatta i verkligheten, och att vår länsteater Byteatern inkluderas i planerna så att vi skapar en öppen plats för alla. Vi tror mycket på de möjligheter som möten mellan grupper ger, men ser samtidigt att barns och ungdomars behov måste prioriteras.

Nu får vi en fysisk plats där Kulturskolan, Monokrom, biblioteket och Byteatern tillsammans kan utvecklas och erbjuda spännande miljöer för nya tankar och nya djärva uttryckssätt samtidigt som skateboardåkarna utövar sin idrott på samma område. Här finns potential.

Ett kulturcentrum kan aldrig anses vara färdigbyggt. Det måste, per definition, alltid finnas möjligheter att låta deltagarna testa nya vägar. Just att pröva nytt och utvidga gränser är ju själva kulturens essens. Därför är vår förhoppning att verksamheterna som ska finnas där får möjlighet att bestämma över lokalernas användning och framtida utveckling. Det är alltså viktigt att vi bildligt talat inte bygger fler väggar än nödvändigt och att vi bokstavligt talat ser till att inga andra intressen än barnens, ungdomarnas och verksamheternas bestämmer framtiden.

Ett kulturcentrum kommer att kosta en hel del i investeringsmedel att bygga, långt mer än vad som i?dag finns i budget och ekonomisk planering. Det vet vi. Samtidigt är det en investering inför framtiden, en investering som kommer att betala sig mångfalt. Barn och ungdomar har rätt till kultur, både i form av eget skapande och i form av upplevelser, och denna rättighet ger plusvärden som en modern kommun inte kan klara sig utan. Därför ser vi investeringskostnaden som en garanti för ett växande, utvecklande och hållbart Kalmar. Vi tror på våra unga och vågar satsa på dem. Därför tänker vi även fortsättningsvis göra vad vi kan för att det planerade kulturcentrumet på Tullslätten ska bli verklighet så snart som möjligt.

Liselotte Ross
Samim S Ahmed
Bertil Dahl
Birgitta Axelsson Edström
Vänsterpartiet i Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk