Uncategorized

I Vänsterpartiets Sverige ska man våga bli gammal

Vågar du bli gammal? Oroar du dig för vilken omsorg du kan få i framtiden? Får föräldrar eller mormor den hjälp de behöver idag?

Vågar du bli gammal? Oroar du dig för vilken omsorg du kan få i framtiden? Får föräldrar eller mormor den hjälp de behöver idag?

Personalen gör ett fantastiskt jobb, och många gamla kan leva goda liv. Men vi vet att problem finns. I Sverige finns äldreboenden som låser in demenssjuka nattetid för att personalstyrkan är för liten. Många klagar på matkvaliteten. Vi vet att många inte får komma ut tillräckligt ofta och att gamla ibland måste lägga sig alldeles för tidigt på kvällen.

Antalet äldre över 80 år ökar. Ändå minskar personalstyrkan. Flera kommuner har svag ekonomi, och det drabbar äldreomsorgen. Allt tyngre arbetsbörda gör att färre aktivt söker sig till yrket. I år valde endast 3500 unga att utbilda sig i omsorgsyrket. För två decennier sen var antalet 18000. Aktivt arbete krävs för att vända utvecklingen.

Statusen på jobben måste höjas. Det sker när anställda kan utföra professionellt arbete till rätt lön. Kunskaper om de äldres behov är en viktig nyckel. Vi vill att erfaren personal får möjlighet att vara mentorer för nyanställda. Grundutbildning ska ges till dem som saknar det och fortbildning ska vara en naturlig del av arbetet. Vi lägger 650 miljoner kronor 2012 och 1,1 miljard för 2013 och 2014 på ett äldreomsorgslyft. Här ryms också finansiering av utbildningsvikariat. Vikariekostnaden blir annars alltför tung.

Vi satsar på fler anställda, en stegvis nivåhöjning med tre miljarder till 2014. Det ger bättre äldreomsorg och 7 500 nya välfärdsjobb. Alla ska kunna känna sig trygga med att deras nära och kära har det bra. Personalen ska också ha tid att göra mer än det nödvändigaste.

När alltfler kommuner höjt timavgiften för hemtjänst till 2-300 kronor i timmen föreslår vi ett tak på max 100 kronor. Ingen skall behöva avstå från nödvändig hjälp av ekonomiska skäl.

I grunden handlar allt om att bygga en generell välfärd för alla. Vänsterpartiet står för en solidariskt finansierad och jämlik äldreomsorg, baserad på de behov varje individ har för bästa möjliga livskvalitet också på ålderns höst.

I vänsterns Sverige ska man våga bli gammal.

Jacob Johnson, riksdagsledamot, Uppsala
Birgitta Axelsson Edström, Kalmar
Sylvia Borg, Oskarshamn
Mariann Karlsson, Nybro
Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk