Uncategorized

KD är tyvärr inte redo att skapa rättvisa för kvinnor

Ja, det var med en viss förvåning, men en positiv sådan, som vi läste debattinlägget i Barometern http://www.barometern.se/reagera/debatt/vaffogo-vi-pa-dette-vise(2310476).gm från tre KD-företrädare på Internationella kvinnodagen. För en gångs skull såg vi tre kvinnor som företräder ett av landets allra mest värdekonservativa partier faktiskt medge att det finns orättvisa förhållanden i vårt svenska samhälle som vi behöver ta itu med på allvar. De hade kommit fram till att det behövs såväl lagstiftning som kvotering för att skynda på snigeltakten i jämställdhetsutvecklingen. Vi välkomnar denna insikt och ser positivt på att fler än vi i Vänsterpartiet får upp feminismen på den politiska dagordningen, även om vi företräder en linje som är långt tydligare. Alla insatser och insikter behövs.

Ja, det var med en viss förvåning, men en positiv sådan, som vi läste debattinlägget i Barometern http://www.barometern.se/reagera/debatt/vaffogo-vi-pa-dette-vise(2310476).gm från tre KD-företrädare på Internationella kvinnodagen. För en gångs skull såg vi tre kvinnor som företräder ett av landets allra mest värdekonservativa partier faktiskt medge att det finns orättvisa förhållanden i vårt svenska samhälle som vi behöver ta itu med på allvar. De hade kommit fram till att det behövs såväl lagstiftning som kvotering för att skynda på snigeltakten i jämställdhetsutvecklingen. Vi välkomnar denna insikt och ser positivt på att fler än vi i Vänsterpartiet får upp feminismen på den politiska dagordningen, även om vi företräder en linje som är långt tydligare. Alla insatser och insikter behövs.

Men säg den lycka som varar. Monica Bengtsson, Gudrun Brunegård och Chatrine Paulsson har nu blivit offentligen tillrättavisade av kommunalrådet i Uppsala Ebba Busch http://www.barometern.se/reagera/debatt/en-helt-felaktig-bild-av-jamstalldhet(2371966).gm. Hon liknar deras mycket modesta inlägg vid radikalfeminism och tycker att det är trist att sådana tankar finns i det egna partiet.

Vi beklagar detta. Kristdemokraterna är alltså inte beredda att stå upp för kvinnors rätt till egen försörjning och egen karriär. Man vill inte heller vidta åtgärder för att ge barn rätt till båda föräldrarna under uppväxttiden och det anses alltför radikalt att göra det möjligt för unga människor att på ett bra sätt förena lönearbete och familj. Man är däremot beredd att låta tre modiga kvinnliga företrädare schavottera när de uttrycker sin mening i en fråga som de uppenbarligen brinner för. Det är för sorgligt att man som politiskt parti år 2011 inte har kommit längre.

Birgitta Axelsson Edström, Lohla-Marie  De Bie, Susanne Johansson, Mariann Karlsson och Laura Roch
Vänsterpartister i Kalmar län

Dela den här sidan:

Kopiera länk