Uncategorized

Varför har vi en förskola?

Det pågår en intressant debatt om förskolan och dess roll. Från en del verkar det som om den utbyggda förskolan är något nödvändigt ont där barnen ska vistas så lite som möjligt och helst inte alls. Till och med hörs röster från några som arbetar på förskola om att här ska barnen vara så lite som möjligt.

Det pågår en intressant debatt om förskolan och dess roll. Från en del verkar det som om den utbyggda förskolan är något nödvändigt ont där barnen ska vistas så lite som möjligt och helst inte alls. Till och med hörs röster från några som arbetar på förskola om att här ska barnen vara så lite som möjligt.

Vi har en väl utbyggd förskola i Sverige och även i Kalmar. Dessutom håller vi här på att bygga nya förskolor eftersom antalet barn ökar och föräldrar vill ha en bra förskola i närområdet.

Förskolan är ingen förvaringsplats i väntan på annat. Den har kommit till som en pedagogisk verksamhet där barn kan träffa andra barn och vuxna pedagoger. Förskolan är en del av det livslånga lärandet. Vi vet genom en stor mängd forskningsrapporter hur betydelsefull förskolan är i barns utveckling. Utbyggd förskola ger också möjlighet för föräldrar att kunna arbeta och delta i samhällslivet. De som arbetar med våra barn har en utbildning för att just kunna hjälpa barnen i sin utveckling, stimulera, lära, ta hänsyn, osv. Vi har hög kvalité på förskolorna i Kalmar.

Föräldrar har naturligtvis huvudansvar för sina barn. Därför vill vi i Vänsterpartiet utöka tiden för föräldraledigheten, höja ersättningen och också efterhand införa kortare arbetstid. Ett första steg kan inriktas mot just småbarnsföräldrar. Vi vill ha högst 5 barn per anställd i förskolan och högst 20 barn per 2 anställda på fritidshemmet. Just kombinationen av bättre föräldraförsäkring och ökade resurser för utbyggd förskolan med tillräcklig och välutbildad personal ger oss en unik möjlighet att ge våra barn en bra start i livet.

Bertil Dahl, Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk