Uncategorized

Jämställdhet på riktigt!

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Många människors, främst kvinnors, mångåriga kamp har skapat grunden för ett mer rättvist och jämställt samhälle. Vi har dock fortfarande långt kvar innan vi når verklig jämställdhet. Orättvisorna har ökat under de senare åren. Löneklyftorna mellan män och kvinnor är idag större än tidigare. Kvinnor har oftare deltidsjobb och mindre makt på jobbet. Kvinnor tvingas också till dubbelarbete genom ansvar för hem, barn och äldre anhöriga. Sexuella trakasserier, våld och övergrepp skapar rädsla i vardagen och krymper livsutrymmet för många kvinnor. Riksdagens utredningstjänst har i siffror klart visat att kvinnorna är de stora förlorarna på den borgerliga regeringens politik. De stora vinnarna är en liten grupp män med höga inkomster.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Många människors, främst kvinnors, mångåriga kamp har skapat grunden för ett mer rättvist och jämställt samhälle. Vi har dock fortfarande långt kvar innan vi når verklig jämställdhet. Orättvisorna har ökat under de senare åren. Löneklyftorna mellan män och kvinnor är idag större än tidigare. Kvinnor har oftare deltidsjobb och mindre makt på jobbet. Kvinnor tvingas också till dubbelarbete genom ansvar för hem, barn och äldre anhöriga. Sexuella trakasserier, våld och övergrepp skapar rädsla i vardagen och krymper livsutrymmet för många kvinnor. Riksdagens utredningstjänst har i siffror klart visat att kvinnorna är de stora förlorarna på den borgerliga regeringens politik. De stora vinnarna är en liten grupp män med höga inkomster.

Vi i Vänsterpartiet vill ha rättvisa istället för orättvisa. Vi vill bygga upp istället för att riva ner. Den gemensamma välfärden behöver fler anställda för att klara behoven i exempelvis förskola, skola och äldreomsorg. Rätten till heltidsanställning så att man kan leva på sin lön, rätten till förskola på kväll/natt/helg och rätten till rimliga löner är andra delar i vårt välfärdsbygge. Det ger både rättvisa och mer jämställdhet.

I Kalmar kommun har vi bestämt oss. Vi ska vara en jämställd kommun. Därför har vi under flera år satsat på att ta bort de osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Kalmar genomför nu sin största jämställdhetssatsning någonsin. 4,2 miljoner finns som en grundplatta för att jämställdhetssäkra den kommunala verksamheten. Varje kommuninvånare (barn-ungdom-vuxen-äldre) ska bli bemött av anställda som tänker och agerar med jämställdhetsglasögon. Hela den kommunala organisationen, anställda och politiker, sitter på skolbänken för att lära mer för att kunna skapa den jämställda kommunen. Det stora omställningsarbetet pågår dagligen. Vi vet att det blir ännu högre kvalitet i verksamheten om både kvinnors och mäns kunskaper tas tillvara. Hela lönen och halva makten ska gälla, kort sagt: Jämställdhet på riktigt.

I Kalmar kommun har vi bestämt oss. Vi ska vara en jämställd kommun. Därför har vi under flera år satsat på att ta bort de osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Kalmar genomför nu sin största jämställdhetssatsning någonsin. 4,2 miljoner finns som en grundplatta för att jämställdhetssäkra den kommunala verksamheten. Varje kommuninvånare (barn-ungdom-vuxen-äldre) ska bli bemött av anställda som tänker och agerar med jämställdhetsglasögon. Hela den kommunala organisationen, anställda och politiker, sitter på skolbänken för att lära mer för att kunna skapa den jämställda kommunen. Det stora omställningsarbetet pågår dagligen. Vi vet att det blir ännu högre kvalitet i verksamheten om både kvinnors och mäns kunskaper tas tillvara. Hela lönen och halva makten ska gälla, kort sagt: Jämställdhet på riktigt.

Men vi behöver bli många fler i arbetet. Verklig jämställdhet är en fråga för både män och kvinnor. Frågan handlar om att rättvist dela på makten och möjligheterna i samhället. För fortfarande finns i dagens samhälle en maktstruktur där kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter är sämre bara på grund av kön.

 Bertil Dahl (V), kommunalråd och Birgitta Axelsson Edström (V), ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk