Uncategorized

Människan i centrum, inte kapitalet

Egentligen är höstens val ganska enkelt. Vi har två alternativ som står mot varandra. Efter fyra år av borgerlig regering vet vi vad som gäller för ett fortsatt högerstyre. Det är skattesänkningar för dem som redan har det gott ställt, mindre resurser till välfärden och en fortsatt utveckling av ett kallt och hårt samhälle där den som har sämre utgångsläge än andra har svårare att skapa ett gott liv. Det är ett samhälle som devalverar människovärdet och värderar människor olika beroende på hur ”lönsam” man är.

Egentligen är höstens val ganska enkelt. Vi har två alternativ som står mot varandra. Efter fyra år av borgerlig regering vet vi vad som gäller för ett fortsatt högerstyre. Det är skattesänkningar för dem som redan har det gott ställt, mindre resurser till välfärden och en fortsatt utveckling av ett kallt och hårt samhälle där den som har sämre utgångsläge än andra har svårare att skapa ett gott liv. Det är ett samhälle som devalverar människovärdet och värderar människor olika beroende på hur ”lönsam” man är.

På andra sidan står ett rödgrönt alternativ, ett alternativ som är nytt och oprövat. Det är tre partier som för första gången gemensamt siktar på att bilda regering. Situationen är unik i Sverige och innebär en möjlighet till nystart. Gemensamt för de tre partierna är satsningarna på välfärd, på ett tryggt liv för alla oavsett förutsättningar och på en hållbar samhällsutveckling med klimatfrågan högt upp på agendan. Man är villig att ta ansvar för framtiden och sätter varken samtid eller framtid på spel genom att gynna kortsiktiga vinstintressen.

En ny rödgrön regering innebär inte bara en ny regering, utan också en ny politik som sätter människan i centrum istället för kapitalet. Ett starkt Vänsterparti är en garant för att politiken drivs åt rätt håll så att välfärden tryggas. En del av oss behöver barnomsorg och andra behöver färdtjänst, sjukvård eller tandvård. Många av oss behöver kanske ingenting just nu, men om man blir arbetslös, sjuk eller om någon i vår närhet behöver mer stöd än vi själva kan ge, då ska det finnas hjälp att få. Den hjälpen ska vi bekosta gemensamt, helt enkelt för att den täcker gemensamma behov. Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning.

För min del är valet enkelt. Ett samhälle som vi tar ansvar för gemensamt, där var och en bidrar efter förmåga och var och en får det stöd man behöver är alltid ett bättre alternativ än ett hårt och kallt Sverige där privata vinstintressen tillåts styra över människors möjligheter. Därför är Vänsterpartiet mitt val den 19 september.

 Birgitta Axelsson Edström, Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk