Uncategorized

Mer verklig valfrihet

En våg av privatisering och marknadsanpassning drar över Sverige. Den borgerliga regeringen försöker på flera sätt att slå sönder den gemensamma välfärden. Just nu är frågan om LOV, lagen om valfrihetssystem, inom äldreomsorgen aktuell. LOV har väldigt lite med valfrihet att göra. Det är mer ett sätt att se alla som kunder på en marknad styrd av ekonomiska intressen, där det viktigaste är plånbokens tjocklek.

En våg av privatisering och marknadsanpassning drar över Sverige. Den borgerliga regeringen försöker på flera sätt att slå sönder den gemensamma välfärden. Just nu är frågan om LOV, lagen om valfrihetssystem, inom äldreomsorgen aktuell. LOV har väldigt lite med valfrihet att göra. Det är mer ett sätt att se alla som kunder på en marknad styrd av ekonomiska intressen, där det viktigaste är plånbokens tjocklek.

För oss är den gemensamma välfärden självklar. Våra äldre är inte kunder utan medborgare och brukare som ska garanteras en omsorg av hög kvalitet utan vinstintressen. Är man äldre ska man veta att den omsorg som vi väljer är bäst, tryggast, demokratiskt styrd, ger möjlighet till god insyn och dessutom är möjlig att påverka. För oss handlar det om makt över vardagen. Vi har en central överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet med denna innebörd och den håller vi i Vänsterpartiet fast vid även lokalt.

För oss är det alltså viktigt med verklig valfrihet, där de äldre själva kan bestämma hur omsorgstimmarna ska användas. Det är något som LOV inte reglerar. Med LOV flyttar man däremot resurser från den kommunala omsorgsverksamheten till privata aktörer, oftast till ett fåtal stora vårdföretag. Marknadslösningar och konkurrens om gemensamma medel garanterar varken kvalitet eller allas rätt till god service utifrån vars och ens behov. Det ger inte heller ett effektivt och rättvist utnyttjande av resurserna. Med LOV gäller fri etableringsrätt utan begränsningar. Det finns inga krav på kollektivavtal, meddelarfrihet eller offentlighet. Utbudet i mer kostnadskrävande områden (exempelvis landsbygden) blir begränsat.

LOV ger alltså inte verklig valfrihet för brukaren. Vi vill därför tillsammans med representanter för brukarna ta fram förslag på hur det fortsatta arbetet med ytterligare delaktighet, inflytande och brukarmakt kan ske. Valfrihet är nämligen viktigt och ska inte förväxlas med borgerlig privatisering vilken i de flesta fall leder åt motsatt håll.

Bertil Dahl, Birgitta Axelsson Edström, Leila ben Larbi, Lars Holmberg, Liselotte Ross, Samim S Ahmed, Kifah Qasem Mohammad och Susanne Johansson, Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk