Uncategorized

Sänk pensionssystemet, inte pensionerna

Högerregeringens politik har skapat klyftor som splittrar vårt samhälle och som gör att det inte längre håller ihop. Samtidigt som resurser tas från områden där behoven är som störst inriktas regeringens politik på att stärka ekonomin hos de redan välbemedlade och på att öka skillnaderna mellan dem som har och dem som inte har jobb. Miljonärerna har haft köpfest medan arbetslösa, sjuka, pensionärer och studenter fått dra åt livremmen ytterligare ett snäpp. Vi menar att detta är djupt orättvist och också leder till att demokratin försvagas. Demokrati och rättvisa hör nämligen ihop. Demokratin vilar på uppfattningen att alla människor är lika mycket värda. Regeringen delar uppenbarligen inte den uppfattningen. Det visar behandlingen av pensionärerna och pensionssystemets konsekvenser.

Göran Persson förutspådde för ett antal år att det nya pensionssystemet skulle orsaka en folkstorm när svenskarna väl insett effekterna. Det står nu allt tydligare hur rätt han hade. Bristerna i pensionssystemet märks inte minst i pensionärernas plånböcker. Spekulationer på börsen med pensionspengar har ersatt trygghet med osäkerhet. Pensioner är uppskjuten lön och ska dessutom beskattas som sådan, inte högre så som läget är idag.

Regeringens politik ökar klyftorna mellan pensionärer och förvärvsarbetande, tvärtom mot vad systemet förr skulle göra, nämligen utjämna. Det är hög tid att på bred front protestera mot dessa orättvisor och utkräva politiskt ansvar. Det är nämligen en fråga som inte bara berör dagens pensionärer utan den är en angelägenhet för alla åldrar. Vi kommer att bli gamla en gång allihop, och då ska vi behandlas på ett värdigt och rättvist sätt. Det är en demokratisk rättighet i ett välfärdsland som Sverige.

Istället för att värna ett trasigt och dåligt pensionssystem är det dags att inse att det i grunden måste förändras. Det är Vänsterpartiets förslag. Det enda rätta är att sänka pensionssystemet, inte att sänka pensionerna. Pensionens uppgift måste vara att ge trygghet på ålderdomen, inte att skapa osäkerhet.

Gert Järkelid (V), Birgitta Axelsson Edström (V) och  Mathilda Karlsson, Ung Vänster

Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk