Uncategorized

Med minst 10 % i valet 2010 bygger vi världens bästa välfärd tillsammans!

Röd V-logga med text

VERKLIG VALFRIHET

Vi behöver öppenhet med goda möjligheter till inflytande. Den gemensamma sektorn ska inte präglas av slutna rum på någon nivå. Demokratin ska vara på riktigt och inte bara vart fjärde år. Därför vill vi skapa möjligheter för digitala möten, t ex digitala frågelådor och införa en chattimme för alla kommunalråd och nämndsordföranden varje vecka.

Alla behöver välfärd och då ska man kunna påverka den. Därför förespråkar vi en demokratiskt styrd gemensam sektor med de resurser som krävs framför en privatstyrd verksamhet som styrs av krav på lönsamhet. Resurserna ska tillbaka in i verksamheten, inte till aktieutdelning. På det viset ska kvaliteten säkerställas inom såväl skola och omsorg som inom övrig kommunal verksamhet.

Människor väljer inte arbetslöshet, man tvingas till det. Därför är möjligheten att ha ett jobb att försörja sig på en förutsättning för en tillvaro med verklig valfrihet. Kommunen är en stor arbetsgivare som ska ha den personalstyrka som krävs för att upprätthålla verksamhet med hög kvalitet. Det tjänar alla på!

KLART KULTURLYFT

Den ideella sektorn behöver mer resurser. Vårt samhälle vilar till stor del på de frivilligkrafter som känner engagemang och utför arbete inom föreningssektorn. Därför ger vi 2 miljoner ytterligare till föreningsstöd i olika former.

Ungdomar behöver drogfria och positiva alternativ på sin fritid. Vi satsar därför ytterligare 1 miljon till fritidsgårdarna.

Ett kulturcentrum, först för barn och unga men också för alla andra åldrar, ska tillskapas. Det gamla uppdraget om Byteaterns lokaler (de behöver nya synliga och ändamålsenliga lokaler!) ska nu leda till en fungerande lösning, gärna i fysisk närhet till ett nytt kulturcentrum för barn och unga.

MERA MILJÖRÄTTVISA

”Ta bussen, den är gratis” ska vi kunna säga till barn och ungdomar, senare även till pensionärer. Enhetstaxa, dvs samma busspris i hela kommunen, införs nästa år.

Cykelstaden, dvs en kommun där cykeln ses som ett prioriterat fordon och där cykeltrafiken värderas genom säkra cykelvägar, fler cykelparkeringar och attraktiva trafiklösningar, ska genomföras.

Kommunen ska verka för nya klimatsmarta lösningar och energibesparande åtgärder. Där finns möjlighet att skapa många nya jobb. Vi kan aktivt verka för att företag med hållbart fokus, alltså gärna inom miljöteknik, ska etablera sig här. Det kan vi göra till exempel genom våra kommunala fastighetsaktörer.

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk