artikel

Varför ska man bestraffa den som är sjuk?

Sjukförsäkringen är just en försäkring och inget bidrag. Den är ursprungligen uppbyggd för att ge den som är sjuk rimliga ekonomiska möjligheter. Moderaterna har gett sjukförsäkringen en helt ny innebörd genom att beskriva den som ett bidrag. Dessutom driver detta nya arbetarparti tesen att människor inte är sjuka utan bara allmänt lata. De gamla moderaterna/högern försöker utifrån detta beskriva de långtidssjukas tillvaro i Alliansens Sverige. I vilken verklighet lever dessa politiker?

  

Möjligen fuskar 3 % av dem som använder sjukförsäkringen medan 97 % använder den som det var tänkt. Det ligger inte i den arbetande befolkningen intresse och därmed inte heller i Vänsterpartiets att det fuskas med försäkringen. För att komma åt dessa 3 % skapar Moderaterna ett system som ifrågasätter läkares bedömning av sjukdom och i slutändan utförsäkrar människor ur systemet, människor som är sjuka på riktigt. Detta är givetvis helt orimligt. Vänsterpartiet står upp för en sjukförsäkring som skapar trygghet för den som drabbas av sjukdom.

Fakta är följande: 436 personer i Kalmar län utförsäkras den 1 januari 2010. Ett antal av dessa kommer att bli tvungna att söka socialbidrag för att klara sitt uppehälle. Detta kallar Moderaterna för en reform. Reformen verkar bygga på att Moderaterna tror att människor sitter hemma och väljer om man ska vara sjuk eller arbetslös en period. Sanningen är naturligtvis en annan. Arbetslösheten och utförsäkringen ökar inte för att den arbetande befolkningen har blivit latare utan på grund av kapitalets kris och på att människor faktiskt är sjuka. Försäkringskassan bedömer att ungefär var tredje av de utförsäkrade återkommer till sjukförsäkringen inom 180 dagar efter de tre månader som måste passera innan de har återkvalificerat sig till försäkringen. Ett alternativt scenario pekar på att hälften kommer tillbaks till sjukförsäkringen. Reformen betyder alltså att man riskerar att ställa sjuka människor på gatan utan ersättning under mellanperioden. 

Den som är sjuk ska givetvis rehabiliteras tillbaks till arbete. Vänsterpartiet står upp för ett samhälle där människor har möjlighet att arbeta för den gemensamma välfärden. Den som drabbas av sjukdom ska ges breda möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. En sådan utveckling bygger på övertygelsen att människor vill arbeta. Den grundsynen delar Vänsterpartiet varken med de gamla eller med de nya Moderaterna. Det är därför våra reformer blir så olika. Moderaterna tror sig kunna straffa fram hälsa, vi är säkra på att människor hellre vill vara friska än sjuka. Så enkelt är det.

Lars Holmberg (V), Bertil Dahl (V) och Birgitta Axelsson Edström (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk