artikel

Ingen blir frisk av att vara fattig

Moderaternas sjukförsäkringsmodell går ut på att den som varit sjuk länge ska förmås att bli frisk igen genom att få sänkt sjukersättning. Vänsterpartiets förslag går i stället ut på att stärka de sjukskrivnas rätt att få det stöd de behöver för att så snabbt som möjligt bli friska. Det är sällan våra två partiers olika människosyn manifesterar sig så tydligt.

Moderaterna tror inte på människans egen vilja att göra rätt för sig och bidra till samhället. Moderaterna vill istället straffa fram önskat beteende. De försöker bekämpa arbetslösheten genom att försämra villkoren för arbetslösa. De vill bekämpa sjukdom genom att ge sig på de sjuka. Vi däremot litar på människor. Vi är övertygade om att arbetslösa vill jobba och att sjuka vill bli friska. Därför vill vi stötta, inte straffa.

En enskild ensam människa ska inte behöva tvista med olika myndigheter om rätt till service och ersättning. En rehabiliteringsmyndighet, som vi föreslår, kan utgöra första instans när Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har olika åsikter om ansvar och försäkringstillhörighet. Myndigheten skall tillsammans med den försäkrade driva rehabiliteringsprocessen framåt, för vi människor vill vara friska och vi vill jobba.

Moderaterna har infört tidsgränser för hur länge en sjuk får vara sjukskriven. Försäkringskassan får därmed rollen som helbrägdagörare och läkares diagnoser ifrågasätts. När ersättningen sänks blir nämligen den sjuke automatiskt frisk. Men ökad ekonomisk otrygghet ökar naturligtvis inte den enskildes arbetsförmåga. Ingen blir friskare av fattigdom. Den enskilde har mycket små möjligheter att påverka arbetsgivares arbetsanpassningsåtgärder eller när olika sjukvårdsinsatser görs. Därför är hotet om sänkta ersättningsnivåer riktade åt helt fel håll.

Vänsterpartiet föreslår i stället en solidarisk sjukförsäkring som innebär att alla ska känna sig trygga, även om man har oturen att drabbas av långvarig sjukdom. Därför vill vi höja taket i sjukförsäkringen och se till att alla sjukskrivna verkligen får 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning under hela sjukskrivningstiden.

De växande samhällsklyftorna och de känslor av ilska, missnöje och oro som klyftorna för med sig är det stora problemet i Sverige i dag, och det blir allt tydligare när vi ser att många blir utförsäkrade på nyåret. I Kalmar handlar det om över 100 personer, och de blir fler efterhand. Vi vill vända utvecklingen och driva en politik för rättvisa.

Det är här den stora skillnaden mellan Moderaterna och Vänsterpartiet finns. De vill ha större klyftor. Vi vill ha mindre. Ett samhälle med stora klyftor blir ett hårt och orättvist samhälle. Vi vill ha rättvisa istället. Därför säger vi nej till Moderaternas politik att straffa sjuka med lägre ersättning och högre skatt. Sådan politik blir man varken glad eller frisk av, och inte skapar den nya arbetstillfällen heller.

Birgitta Axelsson Edström, Bertil Dahl och Lars Holmberg

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk