artikel

Nej till trafficking – tydligen ingen självklarhet

Den 24 oktober anordnar Kalmar kommun en manifestation mot trafficking och allt som hör därtill. Vi i Ung Vänster är glada över att kommunen vågar säga ifrån i ett sådant viktigt ämne och vi ställer därmed givetvis upp på manifestationen. Andra gör det inte.

Det kom som en kalldusch rakt i ansiktet när man läste i tidningen den 14 oktober att Moderata ungdomsförbundet, Liberala ungdomsförbundet och Centerpartiets ungdom inte ställer upp. Tänk att vi i dagens upplysta samhälle inte kan enas om en sådan självklar sak som rätten till sin egen kropp och rätten att inte bli såld som sexslav. För det är just det trafficking handlar om. Det handlar inte om att en kvinna själv väljer att sälja sin kropp (det gör så gott som ingen, det vet vi), det handlar om kvinnor som tvingas in i prostitution, som blir sålda som slavar till män som utnyttjar dem för pengar. Trafficking och prostitution går hand i hand och det går inte att bortse från. Det är inte alltid samma sak, men prostitution föder trafficking och det är absolut inte okej. Människans sexualitet är något av det mest intima och personliga vi har. Därför är också sexuella kränkningar och övergrepp bland det grövsta förtryck som finns. Det sexualiserade våldet finns överallt i samhället och tar sig uttryck i allt i från prostitution och trafficking till misshandel och våldtäkt.

Axel Werin, ordförande i Moderata ungdomsförbundet, menar att en prostituerad är likställd med en snickare och att prostitution därför bör ses som vilket arbete som helst. Man kan ju leka med tanken att prostitutionsjobb läggs ut på platsbanken, och om man nekar till att ta jobbet förlorar man sin A-kassa. Den tanken är ju helt absurd, precis lika absurd som de borgerliga ungdomsförbundens ställningstagande. Har de inte sett hur världen ser ut?

Prostitution innebär grova kränkningar av rätten till en egen respekterad sexualitet. Det reducerar människans förmåga till sexualitet till något man kan köpa. I striden för varje människas egen rätt till sin kropp och sin sexualitet har Ung Vänster sedan länge valt sida. Vi ses på Larmtorget den 24 oktober.

 

Emmy Axelsson, Ung Vänster Kalmar

Mathilda Karlsson, Ung Vänster Nybro

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk