artikel

Rättvisemärkt, ett utmärkt initiativ!

Intresset för Rättvisemärkt och Fairtrade fortsätter att växa, trots den globala lågkonjunkturen.

Det bekräftas dels av försäljningsökningen under 2008, dels i resultatet av en omfattande internationell undersökning som visar att dagens konsumenter har höga förväntningar på att företag agerar ansvarsfullt vid handel med producenter i utvecklingsländer. Kalmar blev som 13:e kommun i Sverige Fairtrade City i oktober 2008. Sedan dess har antalet städer fördubblats vilket ytterligare bekräftar intresset för Rättvis handel.

Är den som är emot Rättvis handel för orättvis handel? I Vänsterpartiet vill vi inte tro att det är så. Den enkla sanningen är att vi som konsumenter gör våra val utifrån den information vi har om varan och de behov vi har.När vi går och handlar har vi vant oss att det finns ett mycket stort utbud av varor. En del varor har producerats i vår närhet, men en mycket stor del av utbudet har färdats långa vägar, kanske från Afrika eller Asien. Det handlar om allt från datorer till kaffe, choklad och bananer. Flera produkter har producerats under vad vi självklart uppfattar som helt oacceptabla förhållanden. Det kan handla om barnarbete, svältlöner, brist på demokratiska och fackliga rättigheter samt dålig yttre och inre arbetsmiljö,

Vår spontana uppfattning är att vi inte kan acceptera detta, men vad kan vi göra? Ett bra sätt är att organisera sig politiskt, fackligt eller i föreningar som arbetar internationellt. Ett enkelt sätt att stödja utvecklingen av demokrati, fackliga rättigheter, motverka barnarbete och ohämmad utsugning av fattiga länder är att konsumera medvetet. Vi påverkar genom de varor vi väljer i butiken. Genom att välja etiskt framtagna varor, exempelvis Rättvisemärkt Fairtrade, verkar vi för en rättvisare vardag i utvecklingsländer. Konsumentmakten är stor. Många butiker, kaféer, organisationer och kommuner arbetar med att öka antalet Rättvisemärkta produkter. Du är välkommen med i arbetet!

Vänsterpartiet välkomnar att Linnéuniversitetet antagit Rättvisemärkts universitetsutmaning. Det känns naturligt att ett modernt och framåtsyftande universitet som Linnéuniversitetet har antagit denna utmaning. Vi har svårt att förstå den upprördhet som visas från högerhåll mot att studenter erbjuds möjlighet att t ex handla etiskt fika. 

Det pågår ett arbete med att ta fram en ny upphandlingspolicy för kommunen. Policyn kommer att förstärka de sociala och etiska värdena vid inköp av varor till förskolor, skolor, äldreboende och personalrum. Vänsterpartiet som starkt bidragit till utvecklingen av inköpspolicyn vill även förstärka marknadsföringen av Kalmar som Fairtrade City. Vi har upplevt en fantastisk sommar och en mycket omtyckt stadsfest. Till nästa sommar föreslår Vänsterpartiet att Fair Trade blir ett tema för stadsfesten. Så låt oss förena det närproducerade lokala och det kravmärkta med det internationella, allt under ett hållbart paraply av Fair Trade.

Bertil Dahl    Lars Holmberg

Vänsterpartiet i Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk