artikel

Kommunen överger Oxhagen

Vänsterpartiet uppmanar kommunfullmäktiges andra partier att ta sitt förnuft till fånga och stoppa nedläggningen av Oxhagsskolan. Även Oxhagen måste få vara en stadsdel med framtidstro.

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att lägga ner sin grundskoleverksamhet vid Oxhagsskolan. Man föreslår vidare att skollokalerna hyrs ut till en privat aktör som ska driva fristående skolverksamhet där. Vänsterpartiet är det enda partiet som vill att kommunen ska fortsätta driva skolan. För övriga partier i nämnden är det nedläggning och privatisering som gäller.

Nedläggningsbeslutet får allvarliga konsekvenser för barn, föräldrar och personal i Oxhagen. Kalmar kommun sviker de boende och lämnar över den för så många oerhört viktiga skolverksamheten i händerna på ett utomstående privat vinstdrivande företag. Ett vikande elevunderlag, i Oxhagen precis som vid övriga grundskolor, ger bristande möjligheter att med dagens synsätt driva skolan med god ekonomi. Vi menar dock att ett samhällsekonomiskt synsätt, kombinerat med långsiktigt hållbart nytänkande och omsorg om kommunens invånare ger en annan möjlig utvecklingsväg. Istället för att lämna över ansvar och påverkansmöjligheter till den privata skolan förespråkar vi en nysatsning på hela stadsdelen Oxhagen. Här finns idag en utmärkt kommunal verksamhet med stor utvecklingspotential. Genom kloka satsningar kan Kalmar kommun ta sitt ansvar, behålla möjligheterna att påverka utvecklingen och genom en nyfiken och engagerad pedagogisk verksamhet vinna tillbaka de elever som man redan har "förlorat" till fristående skolor. Vi kan!

En nysatsning i Oxhagen kan alltså med ganska enkla medel bli första steget i en utveckling av Barn – och ungdomsnämndens verksamhetsområde istället för en fortsatt avveckling. Det blir nu kommunfullmäktige som får avgöra frågan. Vi vädjar till övriga partier att våga tänka nytt och inte krypa undan sitt ansvar för barnen i Oxhagen. Än är det inte för sent för er att ta förnuftet till fånga och låta Oxhagen även i framtiden få vara en stadsdel med framtidstro.

 

Bertil Dahl, Birgitta Axelsson Edström, Lars Holmberg, Ragnar Olsson och Leila ben Larbi

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk