artikel

Kulturen och föreningarna bar sommaren!

Visst har Kalmar blivit en härlig sommarstad! Vi har aldrig haft så mycket sommarevenemang förr som vi har haft nu i år. Musik, teatrar, Signe i fönstret, utställningar, Stadsfest, Världens Musik och Festningen är bara ett litet axplock. Det känns som om det till stora delar var kulturen som bar sommaren på sina axlar.

Man är stolt över Kalmar en sommar som denna! Det ska vi tacka alla kreativa människor för, de som har idéer och visioner och som vill och vågar satsa på dem. Vi ska också ta del av lovorden, alla vi som deltog, lyssnade och njöt. Utan allt detta tillsammans vore Kalmar så mycket fattigare.

Men Kalmar ska leva resten av året också. Vi har ett brett och starkt föreningsliv som vi måste ge rätt förutsättningar att fortsätta driva verksamhet. Satsningar på föreningslivet kan ta sig många uttryck, t ex i investeringar i anläggningar eller i verksamhetsstöd. Varje satsad krona på föreningslivet ger mångfalt igen. Det är viktigt att hålla i åtanke när man ska hushålla med knappa resurser. Varje satsad krona växer och ger frukt.

Kalmars barn och ungdomar har länge på olika sätt efterfrågat ett barn- och ungdomskulturhus där Kulturskolan och Monokrom kan samexistera tillsammans med annan fritidsverksamhet, café och "bara-vara"-ytor. Nu börjar vi se möjligheter att förverkliga det i den gamla Tullbroskolan. Det handlar även här om att varje satsad krona ger frukt, både i det korta perspektivet och i det långa. En meningsfull fritid som ger barn och ungdomar möjlighet att utvecklas mångsidigt skapar kreativa och positiva människor som bidrar positivt både till sina egna liv och till det gemensamma. En kommun där sådana möjligheter finns förbättrar livskvaliteten, utvecklar nya idéer, ökar attraktiviteten och skapar hållbar tillväxt. Det vinner alla på.

Självklart ska vi också se till att behålla och utveckla kvaliteten inom vård, skola och omsorg. Självklart ska vi ha rent vatten, effektiv och miljövänlig avfallshantering och ett välfungerande socialt skyddsnät. Men det är dags att vi också sätter in barns och ungdomars behov av kreativa miljöer och kulturverksamhet i sitt rätta sammanhang och värderar dem därefter. Vi kan inte bygga ett samhälle utan hänsyn till kulturen och tro att vi kan reparera misstaget i efterhand. Kulturen och föreningslivet är en av byggstenarna i ett mänskligare samhälle och i utvecklingen av ett Kalmar som är skönt i alla bemärkelser och under alla årstider.

 

Birgitta Axelsson Edström, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Bertil Dahl, kommunalråd

Liselotte Ross, ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk