artikel

Äldreomsorgen är ingen vara, den är en rättighet!

Debattens vågor går höga när det gäller vad valfrihet är inom äldreomsorgen. De borgerliga försöker utifrån kundbegreppet bestämma vad valfrihet är. Vi har en helt annan uppfattning.

Den borgerliga partierna har enkelt bestämt sig för vad begreppet valfrihet betyder, nämligen att omsorgstagaren ska kunna välja mellan ett antal privata vård- och omsorgsgivare. Den äldre ska alltså vara en kund på samma sätt som när man väljer att handla tomater antingen på ICA eller på Konsum. Vi hävdar att valfrihet är något helt annat. Äldreomsorg och tomater har nämligen väldigt lite gemensamt.

Istället för att ständigt och jämt upprepa att de äldre är kunder i omsorgsaffären så vill vi i Vänsterpartiet betona att de har en helt annan position. De äger nämligen den kommunala omsorgsverksamheten. Som ägare har de rätt att få den omsorg de behöver utan att behöva ta hänsyn till vinstintressen hos andra ägare. Verklig valfrihet betyder inte "olika driftsformer" utan rätt och frihet att välja den omsorg man själv har behov av.

Verklig valfrihet i omsorgen förutsätter förstås tillräckligt med resurser. I en offentlig verksamhet läggs resurserna där de äldre får nytta av dem, och inte i privata fickor. Det krävs också en god personalpolitik och närvarande chefer. Det är självklart att personal som har det bra och som kan påverka sitt eget arbete gör ett bra jobb. Därför är vi öppna för att pröva självförvaltning inom den kommunala verksamheten. Det är ett sätt att ytterligare öka kvaliteten i den omsorgsverksamhet som Kalmar bedriver. Den får redan idag ett mycket högt betyg i mätningar, men vi vill ge den ännu bättre förutsättningar.

Vi står mitt uppe i ett bekymmersamt läge, med krympande skatteintäkter och en regering som fryser statsbidragen. Vi ska inte låta lura oss att lämna ut de knappa resurser vi har till vinstmaximering i privata företag. Vi ska istället hantera resurserna på bästa sätt så att de kommer de äldre till del. I det läget är det ännu viktigare att se de äldre som ägare till omsorgen och därigenom ge dem den maktposition de har rätt till och inte reducera dem till kunder som inte har något som helst inflytande över den egna verksamheten. När vi själva behöver omsorg så vill vi hellre vara ägare än kunder, och vi tror att de flesta tycker som vi. Tomater är nämligen en vara som vi köper, men äldreomsorgen är en rättighet.

Ginn Berggren Eklund, ledamot av omsorgsnämnden

Kerstin Gustafsson, ersättare i omsorgsnämnden

Bertil Dahl, kommunalråd

Birgitta Axelsson Edström, pol sekr

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk