artikel

Välfärd och rättvisa – på riktigt

Det är tydligt att borgerliga politiker har fått en specifik sak om bakfoten. De tror nämligen att välfärd minskar tillväxten. Kalmar är inget undantag. Här skriker man högt över de 40 ören som kommunen tvingades till i skattehöjning och talar högt, ofta och gärna om att vi står på ruinens brant. Samtidigt talar man sig varm om den skattesänkningspolitik som genomförs på statlig nivå. Ju mer pengar höginkomsttagare får i sina plånböcker och ju mindre stat, landsting och kommun kan fördela på gemensam välfärd, desto bättre skulle det gå för landet. Så ser logiken ut. Att detta innebär att fler och fler människor marginaliseras och utförsäkras från de generella trygghetssystemen samt att besparingar slår hårt mot vård, omsorg och skola (både brukare och personal), det säger de aldrig.

Men vi i Vänsterpartiet säger det. Vi vet att det mesta av välfärden handlar både om bättre levnadsvillkor här och nu och om investeringar för framtiden. Fler lärare i skolan ger högre produktivitet. Bättre barn- och äldreomsorg gör att färre känner sig tvungna att gå ner i arbetstid. Ordentliga järnvägsinvesteringar minskar Sveriges oljeberoende. För samhällsekonomin är de här investeringarna mycket viktigare än att höginkomsttagarna kan konsumera fler och fler prylar.

Välfärden i vårt land håller på att slås sönder medan undersökningar visar att det finns starkt folkligt stöd för tanken att gemensamt bidra till de centrala välfärdsområdena. Vi lyssnar till den viljan och vill dessutom öka progressiviteten så att den som har högst inkomster betalar mer. Fler ska betala statsskatt och det är nödvändigt att höja skatten på kapital och vinster. Det innebär samtidigt en omfördelning av samhällets resurser från män till kvinnor. Vi har faktiskt inget nämnvärt finansieringsproblem för den offentliga välfärden, det handlar bara om politisk vilja. Det handlar också om mod att försöka komma åt skattefusk och ekonomisk brottslighet. Staten går årligen miste om över 133 miljarder kronor i uteblivna skatteinkomster. Det är en ofantlig summa. Därför måste det till mer resurser för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Vi måste komma åt svartarbete, momsfusk med internationella förgreningar och oredovisade inkomster. Att komma åt detta är i grunden en solidaritetsfråga.

Den viljan och det modet saknas dock hos många, men inte hos oss på vänsterkanten. Vi vill bygga ett gott samhälle för dem som bor här, och vi vet att vi har stöd för det. Vi vet att behoven av god omsorg, vård och skola/barnomsorg finns och knappast kommer att bli mindre. Vi måste därför se till att ha så mycket resurser att vi gemensamt kan fylla de behoven med verksamhet av hög kvalitet. För visst är det just detta en rättvise- och välfärdspolitik värd namnet går ut på: Att skapa möjligheter till ett gott liv för alla och inte bara för en del?

Birgitta Axelsson Edström

Leila ben Larbi

Jacqueline Dovblom

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk